BIOFOS.jpg
Foto: Biofos.

Undersøgelser af spildevandet viser bl.a. i BIOFOS, at corona på påvises i spildevand. Men hvad ved vi om smitterisikoen ved spildevand?

Undersøgelser bekræfter eksistens af coronavirus i spildevand 

Det er almindeligt kendt, at blandt andet coronavirus udskilles fra mennesker til spildevand via fæces. Derfor kan man også måle spor af coronavirus i spildevandet, som det senest er sket hos BIOFOS ved Avedøre, der renser spildevandet fra omegnskommuner i København. BIOFOS bidrager med spildevandsprøver til DTU Fødevareinstituttet, som undersøger dem som led i et stort forskningsprojekt. 

Spor af RNA er ikke relateret til 'levende' eller infektiøs virus.

Også hollandske forsker har tidligere annonceret, at de i rå spildevand havde fundet spor af coronavirus i form af RNA for virussen. RNA er virusets genetiske materiale. I følge EurEau, den europæiske brancheorganisation for vandselskaber, betyder tilstedeværelsen af ​​spor af RNA ikke, at det er tale om en 'levende' eller smittende virus. 

I henhold til den seneste videnskabelige undersøgelse synes risikoen for direkte transmission af Covid-19-sygdommen via fæces fra inficerede personer at være meget lav. Indtil videre er der ikke kendt noget tilfælde af en fækal-oral transmission af virussen.

Al tilgængelig information viser, at folk, der arbejder med spildevand, er godt beskyttet, når de fuldt ud respekterer de sædvanlige arbejdsmiljøforholdsregler og bruger deres normale personlige værnemidler.

Statens Serum Institut anbefaler, at personer i kontakt med spildevand bærer passende værnemidler 

I forbindelse med oversvømmelse eller skybrud anbefaler Central Enhed for Infektionshygiejne, Statens Serum Institut, at personer der har tæt kontakt med spildevand bærer passende værnemidler (gummistøvler, langskaftede handsker, maske, briller og overtrækskittel) og udfører regelmæssig og korrekt håndhygiejne, samt ikke spiser, drikker og ryger under kontakt med (spilde)vand. Hermed vurderes smitterisiko fra spildevand at være meget lav.

Styrelsen for patientsikkerhed har foretaget en sundhedsfaglig risikovurdering

Miljøstyrelsen har rådført sig med Styrelsen for Patientsikkerhed som har foretaget en sundhedsfaglig risikovurdering i forhold til håndtering af drikkevand, spildevand, badevand og svømmebade i Danmark, i relation til COVID-19, med det formål, at mindske spredning af COVID-19 i samfundet.

Her fremhæves fokus på hyppig og korrekt håndvask, sammenholdt med efterlevelse af de eksisterende hygiejniske standarder på området for sikker håndtering af drikkevand og det sanitære område (spildevand, affald og lignende) som de vigtigste foranstaltninger for at minimere risikoen for smitte med coronavirus på forsyningsområdet.

Det vurderes, med det aktuelle vidensniveau, at der som udgangspunkt ikke er behov for supplerende foranstaltninger ved håndtering drikke- og spildevand.

Læs mere i Forholdsregler i relation til COVID-19 i forbindelse med drikkevandsforsyning, spildevandsrensning, badevand og svømmebade (26. marts 2020)

Naboer til renseanlæg skal ifølge Statens Serum Institut ikke være bekymret

DANVA har tidligere fået en henvendelse fra et medlem, der havde fået henvendelser fra bekymrede naboer til deres renseanlæg. 

I svar på henvendelse fra DANVA skriver Statens Serum Institut som svar, at: "det kun personer med tæt kontakt til spildevand, der er i forbindelse med f.eks. oversvømmelse og skybrud, der skal tage særlige hensyn i forhold til værnemidler.

I forbindelse med oversvømmelse eller skybrud anbefaler Central Enhed for Infektionshygiejne, Statens Serum Institut, at personer der har tæt kontakt med spildevand bærer passende værnemidler (gummistøvler, langskaftede handsker, maske, briller og overtrækskittel) og udfører regelmæssig og korrekt håndhygiejne, samt ikke spiser, drikker og ryger under kontakt med (spilde)vand. Hermed vurderes smitterisiko fra spildevand at være meget lav."