Kommunens ansvar efter beredskabslovens § 25.

Planlægningen i medfør af beredskabslovens § 25, stk. 1, omfatter kommunens planlægning og beredskab i tilfælde af eksempelvis drikkevandsforurening, IT-nedbrud samt nedbrud og forstyrrelser i kommunale serviceområder i øvrigt (det der tidligere blev betegnet det civile beredskab).

De enkelte ministre er forpligtede til at komme med vejledende retningslinjer til brug for planlægning jf. beredskabslovens § 27. For så vidt angår vandforsyning er den aktuelle vejledning Miljøstyrelsens vejledning nr. 8 fra 2002 ”Planlægning af beredskab for vandforsyningen”. 

Hvor kan jeg læse mere?

Beredskabsstyrelsen henviser fortsat i det vejledningsmateriale, det har liggende på hjemmesiden omkring kommunens beredskabsplanlægning til ovennævnte vejledning.