Vandhane.jpg

DANVA har nu fået svar fra Miljøstyrelsen på spørgsmålet om de nye retningslinier for genåbning har indflydelse på drikkevandskontrollen således, at det vurderes fagligt forsvarligt at genoptage den almindelige procedure for drikkevandskontrol uden risiko for smittespredning?

Der henvises til tidligere udmelding herunder https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/drikkevandskontrol-undgaaelse-af-smittespredning-af-coronavirus/

Svar fra Kontorchef Rasmus Moes, Vandforsyning Miljøstyrelsen, som har drøftet sagen med Styrelsen for Patientsikkerhed:

”Styrelsen for Patientsikkerhed vil fortsat anbefale at der ikke udtages vandprøver på steder med mange sårbare personer, så som på plejehjem, sygehuse, bosteder og lignende. Styrelsen for Patientsikkerhed finder ikke på nuværende tidspunkt anledning til at anbefale, at Miljøstyrelsens retningslinjer for prøvetagning ændres. Hvor det er nødvendigt at udtage prøver i private hjem, anbefales det at overholde myndighedernes almene anbefalinger for reduktion af smitterisiko (blive hjemme ved sygdom, håndhygiejne, holde afstand, hosteetikette mm), og følge de procedurer som ledelsen i den enkelte virksomhed har udstukket.

Miljøstyrelsen ser på det grundlag ikke umiddelbart behov for at kommunikere yderligere om sagen på vores hjemmeside indtil videre. Hvis i ser det anderledes, så hører jeg naturligvis meget gerne om det.”