Regnbuefarvede-mapper-COLOURBOX3314130.jpg

I starten af april vedtog Folketinget lov nr. 07.04.2020, der gav hjemmel til, at Erhvervsministeriet vedtog en bekendtgørelse indeholdende udvidet fristforlængelse i forhold til fremsendelse af årsrapport og afholdelse af generalforsamling. Det er relevant for de kommunale forsyninger at have kendskab til bekendtgørelse 393/2020, hvoraf det bl.a. fremgår, at:

  • Fristen for indsendelse af årsrapport forlænges med 3 måneder for virksomheder omfatter af regnskabsklasser B, C og D.
  • Der er mulighed for at fravige vedtægtsbestemte frister for afholdelse af den ordinære generalforsamling.
  • Det bliver muligt at afholde elektronisk generalforsamling, selvom dette ikke fremgår af virksomhedens vedtægter.

Ovenstående ændringer, der trådte i kraft 08.04.2020, kan evt. give anledning til en ekstra drøftelse med revisoren og forsyningens bestyrelse.

Et element i forhistorien til denne nye regulering er, at de midlertidige regler fra marts med afsæt i ”Epedimiloven”, der angik frister for indsendelse af årsrapporter ikke var anvendelig for bl.a. kommunale forsyninger med en ejerkreds under 10. DANVA tog initiativ til et samarbejde mellem forsyningsorganisationerne, DI og revisionsbranchen. Resultatet blev, at DI med fuld opbakning fra mange forskellige erhvervsorganisationer og forsyningsorganisationerne sendte et brev om emnet til Erhvervsministeriet.