COLOURBOX13133580.jpg

I forbindelse med forlængelsen af fristen for fremsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelse til ultimo august, gør vi opmærksom på, at det årsregnskab der indberettes til Forsyningssekretariatet kun i muligt omfang skal være underskrevet og godkendt af selskabets ledelse og revisor. Samt at beløbsmæssige ændringer til årsregnskabet kan indberettes via. mail til Forsyningssekretariatet frem til 5. juni 2020 jf. nedenstående citat fra Forsyningssekretariatets vejledning ” Indberetningsvejledning til økonomiske rammer ” side 9.

I skal senest den 15. april indberette oplysninger fra årsregnskabet til os til brug for kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme. Ved årsregnskabet forstås i denne sammenhæng den fulde årsrapport, som I aflægger efter årsregnskabsloven. Det årsregnskab, som I indberetter, skal i muligt omfang være underskrevet og godkendt af selskabets ledelse samt af jeres eksterne revisor. Hvis I efter indberetning af årsregnskabet i VandData, mod forventning foretager beløbsmæssige ændringer til årsregnskabet (eksempelvis ved behandling på selskabets ordinære generalforsamling), er det ledelsens ansvar uden ugrundet ophold og senest den 5. juni 2020 at indberette de ændrede oplysninger til os. I skal indberette oplysningerne via mail til vand@kfst.dk.

DANVA arbejder på, at få Forsyningssekretariatet til at rykke fristen den 5. juni tilsvarende ændringen af indberetningsfristen til Erhvervsstyrelsen.