arbejdsmiljø1.jpg
Arbejdsgiveren skal iværksætte foranstaltninger, der effektivt imødegår risiko for coronavirus.

Opdateret: 16. april 2020: De almindelige forholdsregler omkring ledningsarbejde og drikkevandssikkerhed er måske mere vigtige nu end nogensinde før.

Det er vigtigt, at operatørerne ikke udsætter hinanden for smitte ved udførelse af arbejdet, og det skal der tages hensyn til når arbejdet pågår.

Flere vandselskaber har iværksat "coronaprocedurer" og Arbejdstilsynet har tolket Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til arbejde på byggepladser.

Det kan der tages udgangspunkt i ved lednings- og reparationsarbejder:

”Arbejdsgiveren skal iværksætte foranstaltninger, der effektivt imødegår risiko for coronavirus. Arbejdstilsynet opfordrer – på baggrund af Sundhedsstyrelsens generelle råd om forebyggelse af smitte med coronavirus – til, at arbejdsgiverne på byggepladserne sørger for:

  • At arbejdet på den enkelte byggeplads tilrettelægges, så de ansatte kan arbejde med en god afstand imellem sig.
  • At der er håndvask eller håndsprit til rådighed for de ansatte på alle relevante steder på byggepladsen.
  • At mindske kontakt med andre. Det kan fx ske ved at forskyde mødetid, pauser og fyraften, så de ansatte kan holde en god afstand til hinanden i forbindelse med fx omklædning og spisning.
  • At man opprioriterer regelmæssig rengøring og afspritning af spiserum, toiletter mv.”

Ledningsarbejde spildevand

De forholdsregler, der normalt træffes for arbejdsopgaver, som involverer spildevand dækker også risici for COVID-19.

Begrundelsen er, at familien af coronavira er klassificeret som klasse 2 i bilag 8 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet har rådført sig med Statens Serum Institut, som oplyser at COVID-19 (SARS-CoV-2) også skal klassificeres som klasse 2.

Se udtalelse fra sundhedsmyndighederne.

Ledningsarbejde drikkevand

De almindelige forholdsregler omkring ledningsarbejde og drikkevandssikkerhed er nu mere vigtige end nogensinde.  Det er vigtigt, at operatørerne ikke udsætter hinanden for smitte ved arbejdets udførelse, og det skal der tages hensyn til når arbejdet pågår. Flere har iværksat coronaprocedurer og Arbejdstilsynet har tolket Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til arbejde på byggepladser.