Der er generelt ikke noget behov for, at indtægterne i et enkelt år skal bruges for at fastholde indtægtsrammen.

Der er dog en vigtig undtagelse, hvis man er blandt de mest effektive i Forsyningssekretariatets benchmarking. Konkret kan et selskab forvente højere effektiviseringskrav, hvis deres omkostninger falder til under det omkostningsniveau, Forsyningssekretariatet normalt beregner, selskabet ville have, hvis det blev drevet fuldt effektivt.

Ud fra Forsyningssekretariatets eksisterende praksis må man forvente, at der kun bliver tale om hensyntagen til ekstraordinært faldende omkostninger, hvis der er tale om et markant fald.

Mindre fald i omkostningerne må altså alt andet lige forventes at føre til højere effektiviseringskrav for fuldt effektive selskaber.

DANVA har bemærket, at flere selskaber forventer stigende omkostninger pga. Covid-19, så det er pt. Uklart, hvor stor ovenstående problemstilling er.

Man skal i denne forbindelse huske, at anlægsprojekter, der går i stå, kun indregnes med afskrivningen og ikke udlægget til investeringen, mens drift indregnes fuldt i året.

Har man anlægsprojekter, der går i stå, men stigende driftsomkostninger til Covid-19 tiltag, kræver det en individuel vurdering i det enkelte selskab.

Vi hører derfor meget gerne fra selskaber, der forventer at løbe ind i denne problemstilling, så vi fra DANVAs side kan indgå i en dialog med Forsyningssekretariatet for at afklare, om de har til hensigt/mulighed for at imødegå, at selskaber med faldende omkostninger pga. Covid-19, bliver straffet med højere effektiviseringskrav.