Den nye Coronavirus har for mange vandselskaber medført en række øgede omkostninger. For at sikre muligheden for at få dækket disse omkostninger, kan det være nødvendigt, at selskabets indtægtsramme hæves tilsvarende.

Konsekvenserne af Covid-19 er forskellige på tværs af selskaber og kommuner. Nogle selskaber vil opleve markante meromkostninger, mens andre vil være berørt i mindre grad. Såfremt man vil have mulighed for at søge tillæg, er det nødvendigt at opgøre de afledte meromkostninger, som følger af de restriktioner, som regeringens anbefalinger har medført. Et tillæg til indtægtsrammen vil være relevant for selskaber med meromkostninger af et nævneværdigt omfang og som i dag opkræver sin indtægtsramme.

Denne ekstraordinære situation er ikke umiddelbart håndteret i de eksisterende regler vedrørende den økonomiske regulering af vandsektoren. Det er med andre ord ikke entydigt, hvorvidt der er mulighed for at få dækket de øgede omkostninger med tillæg til indtægtsrammerne.

DANVA har derfor kontaktet Forsyningssekretariatet, som i skrivende stund vurderer på muligheden for at få tillæg som følge af Covid-19, inden for gældende regler.