arbejdstilsynet.jpg

Vandsektoren skal, udover de allerede eksisterende hygiejneregler, følge Sundhedsstyrelsens retningslinier for at undgå smittespredning.

Kære DANVA medlem

På en henvendelse fra DANVA til Arbejdstilsynet angående passende værnemidler ved opgaver i vandsektoren svarer tilsynet, at det ikke er nødvendigt at tage andre forholdsregler end normalt ved arbejde med drikkevand eller spildevand. I sit svar henviser Arbejdstilsynet til Styrelsen for Patientsikkerhed, der i fredags udsendte sin vurdering af risikoen for smitte med coronavirus. Sundhedsstyrelsens notat er offentliggjort af Miljøstyrelsen og kan ses her her. Styrelsen vurderer heri, at hyppig og grundig håndvask og gode hygiejniske standarder er de vigtigst foranstaltninger mod smitte, og at der som udgangspunkt ikke er behov for supplerende foranstaltninger ved håndtering af drikke- og spildevand.

Den vigtigste konklusion i Arbejdstilsynets svar er, at det vi altid har gjort, er tilstrækkeligt, hvis man supplerer med Sundhedsstyrelsens retningslinier for at undgå smittespredning. 

Spørgsmål og svar 

Skal man bruge mundbind som supplement til de almindelige værnemidler ved vedligeholdelsesopgaver i afløbs- og drikkevandssystemerne som standard, eller kun hvis afstandskrav fra Sundhedsstyrelsen ikke kan overholdes?

Nej.

Der ingen grund til at bruge mundbind, da der er intet, der tyder på, at anvendelse af mundbind hos raske, som bevæger sig rundt i samfundet i al almindelighed reelt har en effekt på smittespredningen.

Hvis alle bruger mundbind dér, hvor de ikke har effekt, risikerer vi at ende med at mangle mundbind dér, hvor de faktisk er vist at være vigtige, nemlig i sundheds- og plejesektoren.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke brug af maske overfor raske personer, men at sørge for så vidt muligt at holde afstand og vaske hænder ofte, samt at huske ikke at røre sig i ansigtet, før man har vasket hænder.

Hvordan skal arbejdspladsen risikovurderes for at forhindre smittespredning på arbejdspladsen?

Som arbejdsgiver har man pligt til at foretage en risikovurdering i forhold til konkrete arbejdssituationer, som kan udgøre en risiko for smitte samt herefter at foretage passende forholdsregler. 

Arbejdstilsynet har på sin hjemmeside lavet en beskrivelse af arbejdsgivers pligter her.

De opfordrer generelt til, at arbejdsgivere for ansatte i vandsektoren henholder sig til anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen. Se dem her.

Sundhedsstyrelsens anbefaling er at holde afstand mellem mennesker. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at vurdere, om der er visse arbejdsopgaver, som kan udskydes. I nogle situationer kan en arbejdsopgave ikke udskydes, og medarbejdere vil skulle arbejde tæt sammen. Her er det vigtigste at sørge for, at ingen går på arbejde, hvis de føler sig syge.