Vand I Tal 2020 Forside
Vand i tal 2020

DANVA udgiver hvert år Vand i tal.

Vand i tal indeholde fakta og statistik om vand, vandforbrug, vandpriser, omkostninger, investeringer og om aktuelle emner - som fx klimatilpasning.

Du kan læse den nyeste udgave af Vand i tal her:

www.danva.dk/vandital2020