COLOURBOX556090 (1).jpg

Da tillæg er centralt for mange vandselskabers økonomi, har DANVA til inspiration om, hvilke tillæg der kan søges, lavet en oversigt over tillæg givet hidtil under de nye totaløkonomiske indtægtsrammer.