Mobil-500X.jpg

I kan overveje at arrangere et pressemøde, når der udstedes kogepåbud. Pressemøder kan også ved længerevarende forureningssituationer være hensigtsmæssige for jævnligt at orientere om situationen. 

Forbered materiale og hav en tjekliste klar til evt. pressemøder, allerede inden en drikkevandsforurening er konstateret. Sørg for at have en opdateret liste over relevante journalister i jeres forsyningsområde.

Hvad er hovedbudskabet?

Inden I beslutter, hvordan I bedst muligt fortæller jeres historie, er det vigtigt at I gør jer klart, hvad hovedbudskabet egentlig er. I kan nemlig sagtens risikere, at de forskellige interessenter internt i selskabet har hver sin opfattelse af, hvad det bør være. Derfor er det vigtigt at få afdækket, hvad det er for et hovedbudskab, I gerne vil kommunikere på pressemødet.

Stort og småt

Der er mange praktiske ting, der skal på plads, for at pressemødet lykkes. Derfor har vi lavet en tjekliste, man kan bruge, når man skal afholde pressemøde. Forhåbentlig kan I få et par gode råd til håndteringen af pressemødet, så det i hvert fald ikke er de lavpraktiske ting som vand til paneldeltagerne og journalisterne, der skygger for succesen af pressemødet.