Både de trykte og de elektroniske medier skal orienteres om en drikkevandsforurening. Send en pressemeddelelse, en kort tekst på max 1 side, til aviser for at orientere om forureningen. 

Forbered teksten med informationer om drikkevandsforureningen evt. med bilag allerede inden den er konstateret. Sørg for at have en opdateret liste over relevante journalister i jeres forsyningsområde.

Gennemtænk overskrifterne

Det er overskrifterne, som skal få kunden til at interessere sig så meget for indholdet, at han læser hele brevet. Hvis kunden kun læser overskrifterne, så får han den information, 
at:

  • Der er sket en forurening
  • Forureningen er sket her.
  • Der er forholdsregler.
  • Der ikke kan sættes nøjagtige datoer på varigheden.
  • Han er velkommen til at henvende sig.
  • Brug en FAQ

Det er et gensidigt behov for både kunde og drikkevandsselskab, at informationen på siderne er hurtigt tilgængelig og overskuelig. Brug derfor en såkaldt FAQ, en liste med de hyppigst stillede spørgsmål og svar.  

Brug et kort

I kan bruge et kort for at illustrere, hvor forureningen er sket, og hvilke kunder der er berørt af den. En let og billig metode er at bruge et Google kort. Se et eksempel på et sådant herunder. 

I kan oprette et kort på www.google.dk/maps under 'mine steder'.

Inden I kan oprette et kort, skal I oprette en google konto.