Medarbejderne er ambassadører for selskabet – også ved en drikkevandsforurening. Derfor er det vigtigt at orientere medarbejderne, hvis en forurening konstateres. Orienteringen kan ske skriftligt eller på medarbejdermøder.

Orientér om de faktuelle forhold

Orientér om, at: 

  • Der er sket en forurening. 
  • Forureningen er sket her.
  • Der er forholdsregler.
  • Der ikke kan sættes nøjagtige datoer på varigheden.

Orientér løbende om status for forureningen

Brug en FAQ

I kan på mødet uddele en såkaldt FAQ, en liste med de hyppigst stillede spørgsmål og svar.

Bed medarbejdere om at henvise til hjemmesiden

Hjemmesiden er kundernes primære indgang til drikkevandsselskabet. Husk derfor at henvise til hjemmesiden i alt materiale, I sender ud af huset. Sørg også for, at hjemmesiden hele tiden er opdateret med seneste nyt om situationen.

Facebook

Over 2 mio. danskere er på Facebook, og der er stor sandsynlighed, at medarbejderne derfor kan være med til at sprede budskabet om en vandforurening hurtigt via deres egne profiler. Derfor kan I overveje, om I vil bede dem om at bruge deres profiler, når en drikkevandsforurening er konstateret.