Radio500X.jpg

De elektroniske medier skal orienteres om en drikkevandsforurening. Send en pressemeddelelse til radioer for at orientere om forureningen. I kan med fordel også forberede en tekst til oplæsning i radioen. 

Forbered tekst til oplæsning med informationer om drikkevandsforureningen allerede inden, den er konstateret. Sørg for at have en opdateret liste over relevante medier i jeres forsyningsområde. 

Orienter om de faktuelle forhold

Orientér lytteren om, at:

  • Der er sket en forurening.
  • Der ikke kan sættes nøjagtige datoer på varigheden.
  • Der er forholdsregler.
  • Han er velkommen til at henvende sig.

 

Husk henvisning til hjemmesiden

Hjemmesiden er kundernes primære indgang til drikkevandsselskabet. Husk derfor at henvise til hjemmesiden i alt materiale, I sender ud af huset. Sørg også for, at hjemmesiden hele tiden er opdateret med seneste nyt om situationen.