Forsyningen skal inden vandforureningen er sket, overveje behovet for en husstandsomdelt beboerinformation til de berørte kunder. Hvis I beslutter jer for at udsende en beboerinformation ved foru​reningens start, er det en god idé at sende en ny beboerinformation ud ved forureningens ophør for at undgå forvirring blandt kunderne.

Forbered teksten med informationer om drikkevandsforureningen evt. med bilag allerede inden, den er konstateret. Sørg for at have klare aftaler om produktion og distribution af brevene til kunderne.

Gennemtænk overskrifterne

Det er overskrifterne, som skal få kunden til at interessere sig så meget for indholdet, at han læser hele siden. Hvis kunden kun læser overskrifterne, så får han den information,
at:

  • Der er sket en forurening.

  • Der er forholdsregler.

  • Der ikke kan sættes nøjagtige datoer på varigheden.

  • Han er velkommen til at henvende sig.

FAQ

Det er et gensidigt behov for både kunde og drikkevandsselskab, at informationer er hurtigt tilgængelige og overskuelige. Brug derfor en såkaldt FAQ, en liste med de hyppigst stillede spørgsmål og svar.

Brug grafik

Piktogrammer kan hurtigt formidle et budskab på en overskuelig måde. Find piktogrammer i mediebiblioteketet.

Husk henvisning til hjemmesiden

Hjemmesiden er kundernes primære indgang til drikkevandsselskabet. Husk derfor at henvise til hjemmesiden i alt materiale, I sender ud af huset. Sørg også for, at hjemmesiden hele tiden er opdateret med seneste nyt om situationen.

Klare aftaler om trykning af brevene?

Er det ramte forsyningsområde stort, indgå da en aftale med et trykkeri. Med aftalen skal I sikre jer, at I hele året, uanset tidspunkt, kan sætte en produktion af breve igang.

Er antallet af berørte husstande ikke større end, hvad I selv kan klare med jeres egen printer inden for en overskuelig tidsramme, så er der ikke noget i vejen for at gøre det selv. Hav hele tiden nok papir på lager.

Klare aftaler om uddeling af brevene?

Hvordan uddelingen kan løses, afhænger af antallet af berørte ejendomme. Uddelingen kan ske ved, at man indgår en aftale med et professionelt budselskab. Det kan også løses ved at indgå aftaler med lokale foreninger eller ved at indkalde eget mandsskab til at klare opgaven. Uanset hvilken metode, I vælger, skal I sørge for at have klare aftaler om distributionen.