I embedslægernes journalsystem over forureningshændelser i 2010 var problemer med rentvandstanke den hyppigst angivne årsag til forureningsepisoderne.

Det er vigtigt, at fejl og mangler ved rentvandstanke konstateres og udbedres så tidligt som muligt. Hermed vil en del af forureningshændelserne kunne undgås.

DANVA anbefalinger vedr. inspektion og vedligehold af rentvandstanke

DANVA anbefaler:

  • Der bør udarbejdes en plan for hyppighed af inspektion og vedligehold af rentvandstanke. Arbejdet kan med fordel ske som en integreret del af drikkevandsselskabets implementering af DDS.
  • Drikkevandsselskaberne skal fastlægge hyppigheden for inspektion ud fra en risikovurdering. Som tommelfingerregel – anbefales inspektion hver 5. år.
  • Der er behov for erfaringsudveksling og større viden om risici, optimale metoder og materialer.

Dæksler på rentvandstanke

DANVA har indsamlet erfaringer omkring dæksler på rentvandstanke, som viser sig ofte at være en undervurderet risiko. Råd i forhold til dæksler er:

  • Begræns antallet af dæksler til det absolut mindst mulige (forsegl evt. overskydende dæksler permanent).
  • Montér helst dæksler, der med brug af ”tvinger” presses mod underlag/dækselkarm. Teknikken er den samme, som anvendes til at lukke koøjer mod skibsvæggen på et skib.
  • Inspicér dækslerne og de nærmeste omgivelser med jævne mellemrum, minimum forår og efterår og hav gerne en livlig fantasi, når du vurderer truslerne.
  • Nye rentvandtanke bør konstrueres helt uden brug af terrændæksler: - hvor det er muligt, kan der laves forseglede inspektionsvinduer med adgangsforhold via fast bygværk.

 Ved mistanke om forurening bør det overvejes at gennemføre en ekstra inspektion af dæksler.