I bestræbelserne på at indkredse en forurenings udbredelse kan modelberegninger anvendes fx. til:

  • At identificere kritiske forsyningspunkter i ledningsnettet.
  • Kildeopsporing og identificering af mulige forureningskilder til en given lokalitet.
  • Udarbejdelse af udskylningsplan ved forurening eller ved fx misfarvet vand.
  • Visualisering af beredskabshændelsen som beslutningsgrundlag.

Der er brug for erfaringsopsamling omkring modelværktøjers anvendelse i beredskabssituationer.

DANVA opfordrer drikkevandsselskaber og rådgivere til at indsende relevante beskrivelser om praktiske erfaringer med anvendelsen af modelberegninger i beredskabssituationer.

(Mail til cf@danva.dk)

KE erfaringer

KE har anvendt modelleringsværktøjet Mike Urban og har stor erfaringer med hydraulisk modellering af ændringer i normaldriftssituation som følge af nedlukning af et vandværk, lukning af en eller flere ledninger samt dimensionering af nye ledninger ved bl.a. renovering. I forbindelse med forureningshændelse i august 2011 blev modelberegninger taget i anvendelse for at indkredse forureningsområdet. Arbejdet hermed er kort beskrevet i artiklen "Beredskab under vandforureningen i København" i mediebiblioteket. 

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?