I bestræbelserne på at indkredse en forurenings udbredelse kan modelberegninger anvendes fx. til:

  • At identificere kritiske forsyningspunkter i ledningsnettet.
  • Kildeopsporing og identificering af mulige forureningskilder til en given lokalitet.
  • Udarbejdelse af udskylningsplan ved forurening eller ved fx misfarvet vand.
  • Visualisering af beredskabshændelsen som beslutningsgrundlag.

Der er brug for erfaringsopsamling omkring modelværktøjers anvendelse i beredskabssituationer.

DANVA opfordrer drikkevandsselskaber og rådgivere til at indsende relevante beskrivelser om praktiske erfaringer med anvendelsen af modelberegninger i beredskabssituationer.

(Mail til cf@danva.dk)

KE erfaringer

KE har anvendt modelleringsværktøjet Mike Urban og har stor erfaringer med hydraulisk modellering af ændringer i normaldriftssituation som følge af nedlukning af et vandværk, lukning af en eller flere ledninger samt dimensionering af nye ledninger ved bl.a. renovering. I forbindelse med forureningshændelse i august 2011 blev modelberegninger taget i anvendelse for at indkredse forureningsområdet. Arbejdet hermed er kort beskrevet i artiklen "Beredskab under vandforureningen i København" i mediebiblioteket.