1) Rent vand

Driftskontrollen og øvrige observationer viser ingen tegn på unormal drift. Under normal drift skal DDS analyse gennemføres, og kontrol- og styringstiltag implementeres i overensstemmelse hermed. Kommunikation ved en evt. kommende beredskabshændelse skal forberedes.

2) Mistanke om forurening

Driftskontrol eller andre observationer indikerer unormal drift. Graden og omfang af mulig forurening er endnu ikke fastslået. Årsag er formentlig ikke identificeret endnu. Kildesporingsarbejde, tekniske tilsyn og årsagsbestemmelse igangsættes, og kommunikation til kunder mv. forberedes

3) Forurening

Drikkevandskvaliteten er konstateret forringet i en sådan grad, at krav til vandkvalitetsparametre ikke er opfyldt. Kommunikation til kunder mv. iværksættes. Kildesporing, teknisk tilsyn og årsagsbestemmelse intensiveres. Frakoblingsmuligheder og nødforsyningsmuligheder kortlægges og iværksættes.

4) Afblæsning

Analyseresultaterne dokumenterer, at drikkevandet atter er rent. Kommunikation ud til kunder. Afblæsning af beredskabstiltag.

5) Evaluering

Vurdering af om hændelsen giver anledning til ændrede arbejdsprocedurer. Kontrol- og styringstiltag tilpasses. DDS analysen revurderes i forhold til den aktuelle hændelse.

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?