1) Rent vand

Driftskontrollen og øvrige observationer viser ingen tegn på unormal drift. Under normal drift skal DDS analyse gennemføres, og kontrol- og styringstiltag implementeres i overensstemmelse hermed. Kommunikation ved en evt. kommende beredskabshændelse skal forberedes.

2) Mistanke om forurening

Driftskontrol eller andre observationer indikerer unormal drift. Graden og omfang af mulig forurening er endnu ikke fastslået. Årsag er formentlig ikke identificeret endnu. Kildesporingsarbejde, tekniske tilsyn og årsagsbestemmelse igangsættes, og kommunikation til kunder mv. forberedes

3) Forurening

Drikkevandskvaliteten er konstateret forringet i en sådan grad, at krav til vandkvalitetsparametre ikke er opfyldt. Kommunikation til kunder mv. iværksættes. Kildesporing, teknisk tilsyn og årsagsbestemmelse intensiveres. Frakoblingsmuligheder og nødforsyningsmuligheder kortlægges og iværksættes.

4) Afblæsning

Analyseresultaterne dokumenterer, at drikkevandet atter er rent. Kommunikation ud til kunder. Afblæsning af beredskabstiltag.

5) Evaluering

Vurdering af om hændelsen giver anledning til ændrede arbejdsprocedurer. Kontrol- og styringstiltag tilpasses. DDS analysen revurderes i forhold til den aktuelle hændelse.