full_P9Q5519.jpg

Thomas Sørensen

Konsulent, benchmarking

Benchmarking, Statistik og Analyser, datamodeller (DANVAND).

T: +45 87 93 35 65

ts@Danva.DK
full_P9Q4630.jpg

Bertel Ifversen

Konsulent, økonomi

Økonomisk regulering, Asset management, Økonomiforum, Statistik og Analyse, Benchmarking.

T: +45 87 93 35 67

M: +45 23 43 38 57

bi@Danva.DK
full_P9Q4867.jpg

Johannes Jönsson

Konsulent

Økonomiske regulering, Benchmarking, Statistik og Analyse.

T: +45 87 93 35 74

M: +45 20 10 05 35

jj@Danva.DK
full_P9Q9407.jpg

Niels Vinderslev Bjerregaard

Konsulent

Benchmarking, Statistik og Analyser, Klima og Spildevand.

T: +45 87 93 35 04

M: +45 24 92 33 68

nvb@Danva.DK
full_P9Q9389.jpg

Niels Knudsen

Konsulent

T: +45 87 93 35 18

nk@danva.dk
full_P9Q5314.jpg

Peter Mortensen

Konsulent, Økonom

Statistik og Analyser, Benchmarking, BESSY, Asset Management.

T: +45 87 93 35 02

M: +45 23 70 19 56

pm@danva.dk
full_P9Q4782.jpg

Edyta Christiansen

Administration

T: +45 87 93 35 03

ec@danva.dk