Vandklyngen (1).jpg

DANVA har fået lavet en samlet branchestatistik for hele vandklyngen, dvs. for vandforsyningerne, kloak- og rensningsanlæggene, og virksomheder der producerer varer og services relateret til vandteknologi. Branchestatistikken er datadrevet og baseret på anerkendte økonomiske metoder. Ved at analysere branchers salg og eksport af varer, er der identificeret den samlede vandklynge. Vandklyngen består af vandkernen (forsyningssektoren) og en øvrig vandsektor (industri og service).

Statistikken dækker hele vandklyngen, der består af vandkernen og den øvrige vandsektor. 

Hvad er Vandklyngen?

Vandklyngen er et begreb, der dækker over de virksomheder, der direkte eller indirekte arbejder med
drikkevand og spildevand. Vandklyngen består af to dele:

  • Vandkernen er defineret som drikke- og spildevandsforsyningerne.
  • Den øvrige vandsektor udgøres af underleverandører fra industrien og servicevirksomheder.

Vandklyngen bidrager til 25.200 jobs i Danmark

Samlet set er ca. 25.200 årsværk forbundet til produktionen indenfor vandklyngen. Ca. 2.300 årsværk, svarende til 3.300 personer, er beskæftigede i vandkernen, 11.600 i den øvrige vandsektor, mens 11.300 årsværk er skabt i forbindelse med køb af varer og tjenester hos underleverandørerne.

For hver 100 jobs i vandklyngen skabes der 82 jobs i resten af økonomien bl.a. 13 jobs indenfor engros-handel med vandteknologi, 6 jobs indenfor ejendomsservice, anlægsgartnere mv. og 4 jobs indenfor anlægsentreprenørarbejde.

Vandklyngen bidrager til jobs i hele Danmark

Vandklyngen bidrager til jobs i hele Danmark, hvor særligt Midt- og Sønderjylland beskæftiger mange indenfor vandklyngen. Viborg, Sønderborg, Brøndby og Skanderborg kommune er de fire kommuner, der beskæftiger flest medarbejdere inkl. underleverandører. De beskæftiger hhv. ca. 3.000, 2.100, 1.600 og 1.400 medarbejdere. Dette skyldes bl.a. placeringen af Grundfos i Viborg, Danfoss i Sønderborg og DANVA i Skanderborg.

Vandklyngens bidrag til BNP udgør 28,1 mia. kr.

Vandklyngen bidrager samlet med 28,1 mia. kr. til BNP, hvoraf de 10,7 mia. kr. er det direkte bidrag fra vandklyngen, og de resterende 17,4 mia. kr. er et resultat af køb af varer og tjenester hos underleve-randørerne. Danmark havde i 2014 et samlet BNP på 1.942,6 mia. kr., hvilket betyder, at vandklyngen stod for 1,4 pct. af Danmarks samlede BNP.

Vandklyngen leverer 9,4 mia. kr. til statskassen

Samlet set leverer vandklyngen og dets underleve-randører 9.399 mio. kr. til statskassen. 82,5 pct. af indtægterne, svarende til 7.755 mio. kr., kommer fra medarbejderne i form af personskatter, moms og punktafgifter. De resterende 1.644 mio. kr. kommer fra selskaberne i form af selskabsskat, moms og produktskatter.

Danmark eksporterer mest vandteknologi af EU15-landene i forhold til økonomiens størrelse

Danmarks eksport af vandteknologi på 16,8 mia. kr. udgør 3,2 pct. af EU15s totale eksport af vandteknologi på 528,9 mia. kr. Tyskland står for en tredjedel af EU15s totale eksport. Korrigeres hvert lands eksport af vandteknologi med landets økonomiske størrelse (BNP), indtager Danmark en klar førerposition. For hver mia. kr. BNP eksporterer Danmark for 9.500 kr. vandteknologi. Det er 31,4 pct. højere end Belgien, der er den nærmeste forfølger.

Læs mere statistik om vandselskaberne

Vand i tal 2016

Vandsektorens samfundsbidrag