98 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud efter L86

2016 05 04_vejledning om gæsteprincippet_ endelig

Følgebrev ny bekendtgørelse om vandafledningsbidrag 15.12.

NST_FAQ_Afdragsordning_25.02.2015_ny.pdf

Klimasikring+i+grundejerens+afløbssystem.pdf

Rapport_funktionspraksis_net.pdf

2010.12.16-Vejledning-Administrativ håndtering af vand og kloakledninger.pdf

2011.05.06-Vejledning-okkervejledning-CF.pdf

TPublikationerRapporterStikrapportStikrapport2007FokuspAflbsstikledninger261107samletpdf.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

Bejledning_om_forbrugervalg_opdateret_17.02.2017_clean.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf (1)

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringers+effekter+på+oversvømmelser+i+byer.pdf

2016_05_04_Vejledning_Om_Gæsteprincippet.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

NST_Undersøgelse_hjælpemuligheder_2012.pdf

Vejledning tømningsordninger samlet.pdf

2018.06.28_Grønttorvet byretsdom_forsyningspligt og spildevand.pdf

20180703 Vejledning om persondata for vandskaber v. 2.samlet pdf.pdf

NOTAT_Inhabilitet_Energi-Miljø_Brønderslev.pdf

DANVA forslag til ændringer af betalingsloven_maj 2019.pdf

COLOURBOX1258724 vand.jpg

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Supplerende tilslutningsbidrag i landzone for bolig- og erhvervsejendomme tilsluttet andet/privat spildevandsanlæg

Opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag for spildevandskloakeret erhvervsejendom der omdannes til boligformål

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for offentlig ejendom for vand anvendt til vanding

Er kirkegårde fritaget for at betale spildevandsafgift i forbindelse med vanding af kirkegårde?

Klimatilpasning-179X110

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Klimatilpasning-179X110

Udkast til ny bekendtgørelse om spildevandsafledningsbidrag (trappemodel) - jeres j.nr. NST-44000-00021

Renseanlaeg_617px

Ny bekendtgørelse om særbidrag træder i kraft d. 17. oktober

Lovgivning-617X411

Ny bekendtgørelse om differentieret vandafledningsbidrag