59 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

2016 05 04_vejledning om gæsteprincippet_ endelig

2010.12.16-Vejledning-Administrativ håndtering af vand og kloakledninger.pdf

2016_05_04_Vejledning_Om_Gæsteprincippet.pdf

Bilag 1 DANVA kommentarer indsat i høringsudkastet.pdf

Dombog_udskrift_B0882002.pdf

2006_Line _Maagaard artikel om imple af nitratdirektiv og VRD.pdf

Analyse_Vandselskabers_skatteforhold_Kromann-Reumert_10.07.2015

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

2015_Innovativ_klimatilpasning_med_borgere_Håndbog_HYPERLINKS

2017.05.18_Referat_DANVA+generalforsamling.pdf

2016.05.26_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

Rapport_funktionspraksis_net.pdf

Vandstatistik 2005 Bilagsrapport Endelige udgave.pdf

Vandsamarbejdsvejledning_samlet_200109.pdf

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringernes+effekter+på+afløbssystemer.pdf

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringers+effekter+på+oversvømmelser+i+byer.pdf

Affordability+notat.pdf

Lovgivning+Forsyningstræf+hos+Danva+2017.pdf

6.2+Enter+Middelfart+ClimateLab+-+Exit+Utopia.pdf

Line+Markert+-+kommunernes+styringsmuligheder.pdf

Bedre+udbud+og+Tilbud+v+Andreas+HORTEN.pdf

Bedre+udbud+og+Tilbud+v+Andreas+HORTEN.pdf (1)

Lars_Therkildsens_Nytårstale_12.01.2016.pdf

Spørgeramme - survey ift berostillede sager 2017.pdf

DANVA POWERPOINT Regionalmøder 2017_public.pdf

Julebrev 2017.pdf

Dombog_udskrift_B010700M.pdf

2018.05.24_Referat_DANVA_Generalforsamling.pdf

Regionalmøder september 2018 public.pdf

DAMVAD Rapport_endelig.pdf

Vandsektorens-vaerdi-for-samfundet.pdf

51-18[1].pdf

Forsyningstræf 2019 Roskilde program.pdf

Indstilling vedr. opgørelse af vandsektorens skattesag og disponering af overskydende midler .pdf

LAR_Forskningsbaseret anvisning_UnderrapportVUDP_ID_nr_82.2016 teknisk rapport.pdf

DANVA forslag til ændringer af betalingsloven_maj 2019.pdf

27.02.2019_Notat om overtagelse af arealer til regnvandshåndtering.pdf

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for offentlig ejendom for vand anvendt til vanding

Er kirkegårde fritaget for at betale spildevandsafgift i forbindelse med vanding af kirkegårde?