444 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

DANVA_strategi_2016-2020_Hørings-version_Marts_2016

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

Damvad-rapport_Produktivitet_DANVA_Dansk_Fjernvarme_26102016

Klimatilpasningsplaner+og+klimalokalplaner+(vejl.+2013_02).pdf

2016.05.26_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2015.05.28_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2013_Referat_Generalforsamling_01.10.2013.pdf

2010.12.16-Vejledning-Administrativ håndtering af vand og kloakledninger.pdf

Vejledning i vandkvalitetskontrol-22-11-11.pdf

2011_12_20-Rapport-Grønbog_Fremtidens_Vandsektor.pdf

Bejledning_om_forbrugervalg_opdateret_17.02.2017_clean.pdf

damvad-rapport_produktivitet_danva_dansk_fjernvarme_26102016 (1).pdf

Carl-Emil_Larsen_DANVA_Strategi_12.01.2016.pdf

2016.DANVA+aktiviteter_Carl-Emil_Larsens_tale.pdf

Erfaringer+første+år+efter+fusionen+-+John+Buur+Christensen.pdf

Tanker+omkring+regulering+af+vandsektorens+investeringer+-+Enevoldsen.pdf

2017-07-03_DANSKVAND_2017_3_SELSKABER.pdf

DANVA - Vandselskabers bidrag til lokal udvikling.pdf

DANVA rapport Vandselskabers bidrag til lokal udvikling.pdf

2016-04-21_DANVA_strategi_2016-2020.pdf

Bilag 1 DANVA kommentarer indsat i høringsudkastet.pdf

Bilag 2 DANVA kommentarer samlet.pdf

Julebrev 2017.pdf

Dombog_udskrift_B0882002.pdf

Dombog_udskrift_B010700M.pdf

Vejledning+i+vandkvalitetskontrol-22-11-11.pdf

2018.05.24_Referat_DANVA_Generalforsamling.pdf

201805106-DANVA-ekstraordinær afskrivning-medlemmerinf mm-final.pdf

A4-Landskab - Vandsektoren og Verdensmålene_v9b.pdf

VUPD Projekter 2018.pdf

2018_VUPD Projekter_folder_Weboptimeret.pdf

Foreningen-Vandhuset-617X411

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

vandselskaber

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

Energiproduktion-617X411

Intelligent styring af vandselskabernes elforbrug

Analyse_Vandselskabers_skatteforhold_Kromann-Reumert_10.07.2015

Brev_til_Skatteministeren_vedr._ inddrivelse_20.09.2015

Bilag_1_Vurdering_erhvervsøkonomiske_konsekvenser_BKG_økonomiske_rammer_for_vandselskaber

DANVA_Vejledning_97_drift_og_vedligehold_regnvandsbassiner_2016

2014_Rapport_Håndbog_IT-sikkerhed_forsyningsbranchen

2015_Innovativ_klimatilpasning_med_borgere_Håndbog_HYPERLINKS

Damvad-rapport_Vandselskabernes_direktioner_og_bestyrelser

vejledning_kvalitetssikring_juli_2014.pdf

Vejledningsskrivelse+om+henstand+med+betaling+af+tilslutningsbidrag.pdf

Klimasikring+i+grundejerens+afløbssystem.pdf

2013.05.23_Referat_Generalforsamling_Aalborg_BS_HSA_final.pdf

2014_10_24_Rapport_Håndbog_om_IT-sikkerhed_i_forsyningsbranchen.pdf

2017_Landsaftale_Vand-_og_spildevandsanlæg.pdf

Kontrol af vandmaalere i drift.pdf

Vejledning_nr_63. Definitioner_og_registreringer_paa_kundeomraadet m. bilag.pdf

Vandstatistik 2005 Bilagsrapport Endelige udgave.pdf

Vejledning nr. 69Endelig_kontoplan_vejledning_20130606.pdf

Vejledning nr. 70 Servicemaalvejledning.pdf

Vandsamarbejdsvejledning_samlet_200109.pdf

2012-08.06-Vejledning-CO2-regnskab for forsyninger - en guide-DS.pdf

2012.01.04-Vejledning-Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger.pdf

2014_10_24_Rapport_Håndbog_om_IT-sikkerhed_i_forsyningsbranchen.pdf (1)

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

2015.15.15-Vejledning-Overvejelser_ved_samarbejder_m.m.ny_pdf.pdf

2015.11.24_kommunikation_i_separeringsprojekter.pdf

2016.04.05_Rapport_Vejledning_om_drift_og_vedligehold_1.1.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf (1)

Energirigtig+og+sikker+vandforsyning+Del+1+og+Del+2.pdf

Forbrugernes+ubevidste+forventninger+til+moderne+vand-+og+spildevandsforsyning.pdf

damvad-rapport_vandselskabernes_direktioner_og_bestyrelser (1).pdf

IntergraphForsyningsPortal_produktblad_1213.pdf

GLERPlot_produktblad.pdf

Brønderslev_Forsyning_Notat_håndtering_restancer+(tilrettet+14.++april+2015)+3.0.pdf

DI+ITEK+Vejledning+om+persondataforordningen+med+bilag.pdf

HORTEN+slides+Persondataret+DANVA+oktober+2016.pdf

Bilag-4-Databehandleraftale-10-3-2017.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

damvad_vandsektorens_samfundsbidrag_2016 (3).pdf

NST_Undersøgelse_hjælpemuligheder_2012.pdf

IWA+Host+Country+Committee+27.+april+2017_HKA.pdf

Affordability+notat.pdf

Danske+og+europæiske+finansieringsmuligheder+Mikale+Enig_Insero.pdf

Præsentation+af+kodeks+for+god+selskabsledelse+i+kommunale+forsyningsselskaber+ved+CEL.pdf

God+selskabsledelse+i+praksis+-direktionsperspektiv+John+Hartvig+Mølgaard.pdf

Nye_finansieringsmodeller_Udvikling_af_brancheløsninger_Mads+Bayer.pdf

Eksponering+for+norovirus+blandt+gruppe+af+spildevandsarbejdere+på+Rensenanlæg+Lynetten.pdf

Lars+Gadegaard+Persondataindlæg+på+forsyningstræf+Comwell+Roskilde+20170202.pdf

0.1+Dansk+Vandkonference+2016+Intro+CEL.pdf

5.4+Etablering+af+fælles+visualiseringssystem+for+SCADA+data+Dansk+Vand+Konference+2016.pdf

8.5+blødgøring+frederiksberg+9-11-16.pdf

16.5+Spildevand+opvarmer+boliger+i+Kolding.pdf

10.2+Oversvømmelsesrisiko+-+Signe+Barnes+-+Dansk+Vand+Konference.pdf

13.2+Pilotprojekt+med+køkkenkværne+på+tryksat+system+-+Dansk+Vandkonference+2016.pdf

Lars+Gadegaard+DANVA_+Slides+til+Dansk+Vand+Konference+9.+nov.+2016.pdf

Jackie+Sandgaard+HEXAGON_+Slides+til+Dansk+Vand+Konference+9.+nov.+2016..pdf

Anders+Tvegaard+Orbicon_+Slides+til+Dansk+Vand+Konference+9.+nov.+2016.pdf

Program_Temadag_Vandsektorlov_9.+marts_2016_final.pdf

CEL+Intro_Hvad+vandselskaberne+skal+levere.pdf

Oplæg+DANVA+VSL+Performance+Benchmarking+joannes+gaard.pdf

Udnyttelse+af+spildevand+som+ressource+og+energibesparende+løsninger.pdf

Roskilde+Udnyttelse+af+spildevand+som+ressource+og+energibesparende+løsninger.pdf

2016_PP_Præsentation+vedr.+overvejelser+ved+indgåelse+af+samarbejde+eller+overtagelse+-+Forsyningstræf+2016_Energi++Forsyning.pdf

Bedre+Udbud+og+Bedre+Tilbud+ved+krüger.pdf

Lars_Therkildsens_Nytårstale_12.01.2016.pdf

Referat_Spor+1_Vandindvinding_og_behandling_drikkevand.pdf

_10.11.15_Hans-Martin_Friis_Møller_Verdens_bedste_regulering.pdf

Samspil+vandområdeplaner+og+klimatilpasning+-+JPL.pdf

Ejerens+rolle+og+forventninger+til+vandselskabet+-+Erik+Buhl.pdf

NY+Igangsættelse+og+gennemførelse+af+fusionsprocessen+-+Jesper+Frost+NY.pdf

Lederskab+i+forhold+til+konsulenter+-+Michael+Lilja-Nielsen+(1).pdf

NY+Struktuanalysers+fordele+og+udfordringer+-+Jakob+Hamburger+Hansen.pdf

Driftsikkerhed+og+motivation+-+Susan+Münster.pdf

Kommunikation+i+fusionsprocessen+-+Helle+Greisen.pdf

Erfaringer+fra+el-sektoren+-+Jens+Bahne+SE+(1).pdf

Danva+Forsyningstræf+Forurenings+Kalundborg+opdateret.pdf

Idriftsættelsesprocedurer+ved+Marianne+Friis+Ajer.pdf

SMS-tjenesten+ved+Michaela+Block+Eiris.pdf

Brug+af+servicemål+i+kommunikationen+og+strategiarbejdet+-+Carsten+Nystrup.pdf

Valg+af+bundlinjer+-+indikatorer+v+Jacob+Eskildsen.pdf

Ledelsesrum+til+at+reagere+effektivt+og+proffesionelt+på+krav+fra+kunder+og+myndighed.pdf

Hvorledes+sikres+innovation+på+tværs+af+vandsektoren+-+Jacob+Larsen.pdf

7_Jens_Steen_Larsen_Vinkel_Kommunikation.pdf

Færdig BOG KODEKS .pdf

consolidated_eur-lex.europa.pdf

170820 Fundingoversigt.pdf

Ministerbrev ang. dispensationer til pesticider.pdf

HORTEN+slides+Persondataret+DANVA+oktober+2016 (1).pdf

3 2014_10_24_Rapport_Håndbog+om+IT-sikkerhed+i+forsyningsbranchen.pdf

Fordele-ved-fjernaflsning-dk.pdf

Brev til Miljøministeren_22.09.2017.pdf

Birthe+Boisen+Workshop+persondata+den+14.+november+2016+hos+DANVA+powerpoint.pdf

Lars+M+Damkjær+Gram+Fjernvarme+Persondatasikkerhed.pdf

2.++oplæg+Finn+Asmussen+HOFOR_DANVA_14-11-2016_02.pdf

Behandling+af+persondata+i+virksomhed.pdf

2016.04.20_Artikel_Persondatalovgivning+kort+intr.pdf

DANVA Arrangementsoversigt 2018 Web.pdf

2018 DANVA Arrangementsoversigt Web.pdf

Fundingoversigt_DANVA_opdateret.pdf

Notat_Elementer i Tokyo_Sammenhæng med stand.pdf

Konference - uvedkommende vand 12.04.2018.pdf

Helhedsorienteret+beredsskabsplanlægning.pdf

Vejledning+i+opklaring+af+fødevare-+og+vandbårne+sygdomsudbrud.pdf

Ledningsnetberegninger+KE.pdf

Evaluering+af+håndteringen+af+forureningen+af+drikkevandet+fra+Vandværket+Lyngen+i+Køge+Kommune.pdf

Vejledning tømningsordninger samlet.pdf

PM Grand Opening_AquaGlobe.pdf

Betragtninger om skatteforhold i vandsektoren.pdf

2018_Landsaftale_Vand- og spildevandsanlæg.pdf

Program_DANVA_Årsmøde_24.-25.maj_2018_final.pdf

20180606-Forespørgsel-e-Boks-Digitalstyrelsen.pdf

2018.06.11_Notat webtilgængelighed_tvsv.pdf

20180608-Respons til SKM-ekstraordinær afskrivning-medlemsundersøgelse-final.pdf

2018.06.28_Grønttorvet byretsdom_forsyningspligt og spildevand.pdf

20180703 Vejledning om persondata for vandskaber v. 2.samlet pdf.pdf

Konference_30.10.2018_Verdensmålene_flyer.pdf

vejledning-i-indberetning-til-benchmarking.pdf

Dansk Vand Konference 2018 Program.pdf

Konference_30.10.2018_Verdensmålene_opdateret program.pdf

Regionalmøder september 2018 public.pdf

DAMVAD Rapport_endelig.pdf

20181010-Medlemsnyhed om afkøbstilbud-final.pdf

Vandsektorens-vaerdi-for-samfundet.pdf

20170704_vejledning_aktindsigt-vandselskaber.pdf

20160216-EY_kortlægning_kommunale_garantiprovisioner_for_låntagning.pdf

Betænkning_Styringsmæssige_relationer.pdf

Dansk Vand Konference 2018 Program opdateret.pdf

EFK minister i Aquaglobe.pdf

20181204-FINAL-DANVA notat-kryptering af mail med forbrugsdata.pdf

04.02.2019_Indkøb der understøtter Verdensmålene.pdf

Tillægsaftale til Pesticidstrategien.pdf

Afslag fra Datatilsynet.pdf

DANVA og Danske Vandværker Vejledning om konsekvenserne af skattesagerne.pdf

Administrationspraksis for regnvandsbassiner og udledningstilladelser - Final.pdf

2019 VUDP ansøgningsvejledning fase 1.pdf

2019 VUDP ansøgningsvejledning fase 1_Final.pdf

2014_06.25_Notat_Systematisering af natur- og miljø (indsendt til MIM.pdf

2014012 Redegørelse om fremtidig struktur for natur og miljølovgivningen - Endelig version.pdf

ERFA dag DANDAS og TV 25. juni 2019.pdf

2019_Landsaftale_Vand_og_spildevandsanlaeg.pdf

2019_DTU Sektorudviklingsrapport om vandteknologi.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf

ERFA dag DANDAS og TV 0.6_25. juni 2019.pdf

2019_De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv.pdf

Svovlbrinte håndbogen version 23-04-2019.pdf

Vejledning 104_Administrationspraksis-for-regnvandsbassiner-og-udledningstilladelser-2. udgave.pdf

erfa-dag-dandas-og-tv-06_25-juni-2019.pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver.pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver_final.pdf

Svovlbrinte håndbogen v. 1.2 maj 2019.pdf

DANVA forslag til ændringer af betalingsloven_maj 2019.pdf

12345.pdf

2019 - SKAT - Forsknings- og udviklingsomkostninger.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf (1)

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 1.0.pdf

4 sidet A4 folder VUDP_Weboptimeret.pdf

Udbudskonference_20.06.2019_program.pdf

25. juni 2019 ERFA dag DANDAS og TV.pdf

Underskrevet referat generalforsamling 2019.pdf

2019-Referat-DANVA_generalforsamling_underskrevet.pdf

KMD Servimeddelelse om opkrævning fra Nets.pdf

KMD servimeddelelse vedr. opkrævning fra Nets.pdf

Klimatilpasning-179X110

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Drikkevand-617X411

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Lovgivning-617X411

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Klimatilpasning-179X110

Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Klimalokalplaner og forenkling af loven)

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Pige_drikker_vand_617px

Hvor længe vil vi acceptere overskridelser af vandkvalitetskrav?

Klimatilpasning-179X110

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Klimatilpasning-179X110

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Vandkande_glas_617px

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

Lone_Loklindt_617px

Få ny indsigt i arbejdet med vandsektorloven

Christiansborg_617px

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Eksport-617X411

DI modarbejder den danske model for vandeksport

Vækst_planter_hænder_sø_617px

Vandselskaber understøtter lokal vækst i hele Danmark

Justitia_vægt_617px

Danmarkshistoriens største skattesag handler om vand

DDandas intro

Startskuddet til en ny æra i branchen med DANVAs nye datamodeller

Carl-Emil _Larsen_2016_pressefoto_617px

DANVA efterlyser bevis for påstand om overinvestering

Musikhus_mennesker_617px

Vandbranche til årsmøde med debat om nye mål

Carl-Emil _Larsen_2016_pressefoto_617px

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser