89 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

DANVA efterlyser bevis for påstand om overinvestering

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

Startskuddet til en ny æra i branchen med DANVAs nye datamodeller

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

Danmarkshistoriens største skattesag handler om vand

Vandselskaber understøtter lokal vækst i hele Danmark

DI modarbejder den danske model for vandeksport

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Få ny indsigt i arbejdet med vandsektorloven

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Intelligent styring af vandselskabernes elforbrug

Hvor længe vil vi acceptere overskridelser af vandkvalitetskrav?

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Klimalokalplaner og forenkling af loven)

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning