2945 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder
COLOURBOX6542461.jpg

Medlemskab af DANVA

Høring over udkast til bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Momsmæssig behandling hos kommunen af vandselskabets finansiering af klimatiltag

Energi, CO2 og samlet miljøregnskab for afløb og renseanlæg

Forbrugernes ubevidste forventninger til moderne vand- og spildevandsforsyning

Kontinuert, "real time" måling af ATP og fysiske parametre i drikkevand

Afledning af vand fra varmeforsyninger og muligheder for nedsættelse eller fritagelse af vandafledningsbidrag

Er kirkegårde fritaget for at betale spildevandsafgift i forbindelse med vanding af kirkegårde?

Betaling for måleraflæsninger til beregning af spildevandsafgifter for ejendomme ikke tilsluttet kloaknettet

Kan vandforsyningen opkræve mere i anlægsbidrag end det der fremgår af takstbladet?

Kan vandspild fradrages i afgiftsgrundlaget, når det er forårsaget af fejl på installation i målerbrønd?

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Vandværker kan ikke kræve betaling for udlevering af målerdata for ejendomme i ikke-kloakerede områder

regn-paa-vej-skrift-31.jpg

Skrift 31

Udvikling af koncept og rammebetingelser for anvendelsen af Skrift 31 til fastsættelse af lokalt differentierede mål for vand på terræn.

Klimatilpasning-179X110

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Ingen modregning af vandselskabers energiproduktion

Høring over udkast til 10 nye bekendtgørelser i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling etc.

Grundvand-617X411

Regeringens 25 m sprøjtefrie zoner er helt utilstrækkelige

Klimatilpasning-179X110

Consultation on COM (2011) 15 - Green Paper on the modernization of EU public procurement

Klimatilpasning-179X110

Høring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Drikkevand-617X411

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Vækst-og-innovantion-vtuf-617X411

VTU-Fonden støtter udviklingsprojekter i vandsektoren med 20 mio. kr.

Lovgivning-617X411

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Lovgivning-617X411

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Klima-617X411

Få besøg af Miljøministeriets rejsehold for klimatilpasning

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

DANVA får medhold i Konkurrenceankenævnet

Klimatilpasning-179X110

Forslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven

Klimatilpasning-179X110

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

Klimatilpasning-179X110

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Klima-Lars_Schrøder_OL-kajak_617X411

Aarhus Vand fejrede god vandkvalitet i Aarhus Å og Brabrand Sø med OL-roere

Hacker-617X411

Hackere truer med at ramme danske spildevandsanlæg

Planlægning-vandforsyning-617X411

Pesticidplan mangler beskyttelse af drikkevandsboringer

Vinder-EGP-2012-617X411

Martin Lidegaard overrakte DANVAs Energi Pris 2012 til Vandcenter Syd

Vækst-og-innovation-Vandtek-617X411

VTU-Fonden uddelte 17 mio. kr. i tilskud til 14 nye projekter inden for vandsektoren

Klima-617X411

Spildevandsselskabers medfinansiering af kommunale klimatilpasningsprojekter – kommende regler

Anlægskartotek-617X411

Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger

Klimatilpasning-179X110

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Vækst-og-innovantion-vtuf-617X411

25 mio. i tilskud til demonstrationsprojekter i vandsektoren

Spildevandstilladelser-617X411

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

Claus_Homann_og_Grundfos_617px

Strategisk samarbejde mellem Aarhus Vand og Grundfos

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Hacker_617px

Falske mails vil lokke penge fra forsyningskunder

Drikkevand-Grundvand-617X411

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Klimatilpasning-179X110

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Penge_sedler_mønter_617px

Få styr på kloakken med tilskud fra staten

Oversvømmet_hus_Fredensborg_617px

Borgerne kan være med i kampen mod skybruds-oversvømmelser

Vandkande_glas_617px

Hurtigt forbud mod sprøjtegift glæder vandsektoren

Efterklaringstank_617px

Forskere mødes til 24 timers brainstorm om spildevand

Vandkande_glas_617px

Krav om skærpet tilsyn med erhverv ved grundvandsmagasiner

Vandkande_glas_617px

Finansloven skal være med til at beskytte drikkevandet

Atrium_Vandhuset_617px

Trappemodel – bekendtgørelse og vejledende materiale er offentliggjort

Billund_BioRefiney_617px

Miljøministeren og VTU-Fonden har udpeget fremtidens renseanlæg

Klimatilpasning-179X110

Udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Planlægning-vandforsyning-617X411

Danskerne ønsker bedre beskyttelse af deres drikkevand mod gift

Vandkande_glas_617px

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

Carl-Emil_Larsen_617x411px

Direktør i DANVA medlem af EU’s innovationsgruppe for vand

Vinterbadere_HOFOR_23.01.2014_617x411px

HOFOR event markerede København som europæisk miljøhovedstad

Kloakdæksel_617x411px

Miljøeffektiv teknologi inden for vand og klimatilpasning

Efterklaringstank_617px

BIOFOS skal rense spildevand fra 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet

DV_April_2014_Julie_617px

Vandselskaberne sætter fokus på kommunikation med kunderne

HOFOR_TownHall_Aquabar_617px

HOFOR serverer gratis postevand i vandbar i Melodi Grand Prix ugen

Påske_617px

Sekretariatet holder lukket den 30. maj 2014

Åbent_land_Gudenå_617px

Henstand med betaling af tilslutningsbidrag

Klima-Betalingsregler-617X411

Skatteminister afviser særregel om forsyningers medfinansiering af klimatiltag

Lone_Loklindt_617px

Få ny indsigt i arbejdet med vandsektorloven

Folkemøde_vandquiz_2014_617px

Folkeskoleelever ved mere om vand end folketingspolitikere

Klimapark_Skt_Jørgens_Sø_617px

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

Klima-Oversvømmelseskort-617X411

Borgerne kan være med i kampen mod skybruds-oversvømmelser

Kirsten_Brosbøl_617px

”Fremtidens vandværk” er indviet af miljøminister Kirsten Brosbøl

Penge_sedler_mønter_617px

Nul brandskat og mindre bureaukrati giver billigere vand

Svend_Auken_pris_Billund_Biorefinery_617px

Billund BioRefinery hædret med Svend Aukens miljøpris

Kantinen_Netværks-deltagere_617px

Aktive medlemmer til Netværksseminar i Vandhuset

Vand_i_Byer_Vinder_12.11.2014_617px

Vand i Byer arbejder videre med klimatilpasning i de næste 4 år

Vandløb_Vandplaner_617px

DANVA inviterer til temamøde 17. marts om vandplaner

Kirsten_Brosbøl_rør_Wavin_617px

Miljøministeren: Vi skal satse på fremtidens vandteknologi

Drikkevand-617X411

Miljøøkonomer og minister vil beskytte drikkevandet

EU_møde_CEL_marts2015_617px

Europæiske vandforeninger mødte EU’s miljø kommissær

Eksport-617X411

DI modarbejder den danske model for vandeksport

Cajsa_Stockholm_Auditoriet_617px

Mikroplast og andre miljøfremmede stoffer – hvor stort er problemet?

Vandkande_glas_617px

Drikkevandet skal måles for perfluor forbindelser

Susan_Munster_Pause_617px

Fusioner og samarbejde mellem vandselskaber

Foreningen-Vandhuset-617X411

Forligsaftalen og vejen mod en revideret vandsektorlov

Foreningen-Vandhuset-617X411

Sekretariatet holder lukket fredag den 15. maj

Laboratorie-forsøg_617px

Nye mærkningsregler for kemiske blandinger

Birgitte_Hoffmann_gruppe_617px

Innovationsnetværk for klimatilpasning arbejder med nye projekter

Målerdata_617px

Bornholms Spildevand og DANVA fik medhold i sag om betaling for målerdata

Brenderup_renseanlæg_617px

Middelfart Spildevand og VandCenter Syd arbejder sammen om et moderne renseanlæg

Efterklaringstank_617px

Invitation til PCP-møde om spildevand og ressourcer

Vandboring_mark_617px

Det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år

Fredericia_Renseanlæg_617px

Interaktiv grafik: Det arbejder vandselskaberne med

Efterklaringstank_617px

16,5 millioner kr. til at udvinde ressourcer af spildevand

Kim og Carl-Emil og Jacob 617px

Intensivt samarbejde mellem brancheorganisationer

38_3517-Horsens-Vand-facaden

Innovation og miljø er en del af hverdagen hos Horsens Vand

Drikkevands-Aftapning_617px

Forringelse af ordning kan medføre forurenet hanevand

Grundfos_anlæg_Herlev_617px

Hospitalsspildevand - fra miljøproblem til ny vandressource

Forsyningsjura_Louise_overrækker_diplom_617px

Første kursist med komplet uddannelse i Forsyningsjura

Christiansborg_617px

Institutions responsible for water resources management

Brisbane_IWA_kongres_2016_617px

Markant dansk tilstedeværelse ved IWA World Water Congress & Exhibition i Brisbane

Netværkseminar-2016-617X410

Netværksseminar stillede skarpt på bedre mødekultur

5

Nyt projekt vil styrke samarbejdet mellem kommuner og forsyningsselskaber

Aros-Jacob-Bundsgaard-WEF-01.11.16-617px

Mayor of Aarhus: “The water industry bears a great responsibility.”

DDandas intro

Startskuddet til en ny æra i branchen med DANVAs nye datamodeller

Digitalisering-617X411

DANVA har frigivet Danvand 2.0 og Dandas 3.0 med tilhørende moduler

Digitalisering-617X411

DANVA har frigivet Danvand 2.0 og Dandas 3.0 med tilhørende moduler

Foreningen-Vandhuset-617X411

Persondataforordningen – vi hjælper hinanden med vores kortlægning af persondata

Marselisborg_Renseanlæg_617px

Nyt fra medlemmerne: Aarhus Vand leverer knowhow til energiproducerende renseanlæg i USA

Horsens Vand - facaden

Nyt fra medlemmerne: Nyt vandselskab i Odder og Horsens hedder Samn Forsyning

Avista - Horsens Vand 617

Nyt fra medlemmerne: Renset kølervæske fjerner kvælstof fra spildevandet

forsyning ballerup

Forsyning Ballerup kan nu måle forsyningssikkerheden

Renseanlæg-617X411

Nyt fra medlemmerne: Vandsektorlovens nye regulering stopper planer om fælles renseanlæg på Nordfyn

Vandløb_Vandplaner_617px

Ny organisering af Miljø- og Fødevareministeriet

Rene_Hansen_617

Nyt fra medlemmerne: Ansatte i Samn Forsyning ApS ser mange fordele ved nyt selskab

Sommerhuskloakering617

Nyt fra medlemmerne: Vandsektorlov sinker sommerhuskloakering

DIN-Forsyning_Fusion_markering020315

Nyt fra medlemmerne: Esbjerg og Varde rykker tættere sammen med fuld fusion

Aftale_Håndtryk_617px

Nyt fra medlemmerne: Ny administrerende direktør i Vandcenter Syd

Gødning_hvid_617px

Verdens fosfor ressourcer er ved at slippe op – men der er håb forude

DSC_0198 617

Nyt fra medlemmerne: Workshop viser vejen til fremtidens renseanlæg

bcb9d8_Vejle_Spildevands_nye_bestyrelse_farve. 617jpg

Nyt fra medlemmerne: Ny bestyrelsesformand i Vejle Spildevand

tema

Verdens fosforressourcer er ved at slippe op - men der er håb forude

Udbud-Salg-617X411

Nyt fra medlemmerne: Det kan stadig betale sig at betale

Vandspild 617

Nyt fra medlemmerne: Drastisk reduktion af vandspild i Lemvig Vand og Spildevand

Aros_regnbuer_617x410px

Nyt fra medlemmerne: Aarhus Vand vil udvikle verdens bedste ressourceanlæg

konge og LT 617

Nyt fra medlemmerne: Belgiens konge interesseret i Københavns klimatilpasning

Efterklaringstank_617px

15,3 mio. kr. til bedre ressourceudnyttelse af spildevand

Carl-Emil _Larsen_2016_pressefoto_617px

Sikkerhedszoner skal beskytte grundvandet mod pesticider

Klima-Betalingsregler-617X411

Evaluering af klimatilpasningsplaner og regler for medfinansiering

Vandkande_glas_617px

Ny aftale har minimal betydning for beskyttelsen af grundvandet

TEMA1

Ambitiøse og visionære globale mål, der gælder for alle

2017_IWA_HCC_møde_27.april_617px

Den danske vandsektor på vej mod IWA 2020

Aarsmøde

Vandbranchen mødes til DANVA Årsmøde i Aarhus

c483ce_Spildevandsmagasin_under_Vigerslevparken.617jpg

Nyt fra medlemmerne: Vær med, når vi starter pumperne og åbner til Danmarks længste spildevandsbassin

BSE2 617

Nyt fra medlemmerne: Ny administrerende direktør til Assens Forsyning A/S

Sessioner_Årsmøde_2016_617px

Årsmøde i flere spor - vælg mellem syv sessioner

BlueKolding_design_award_617px

Nyt fra medlemmerne: BlueKolding vandt pris for opvarmning med spildevand

Rigtige mænd 01 617 - Lars Reese

Nyt fra medlemmerne: Rigtige mænd graver ikke huller

Musikhus_mennesker_617px

Vandbranche til årsmøde med debat om nye mål

Carl-Emil _Larsen_2016_pressefoto_617px

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

_16B3406 617

Nyt fra medlemmerne: Åbning af CALL Copenhagen

Anders_Bækgaard_GAMMELT_foto_617px

Nyt fra medlemmerne: Afskedsreception for Anders Bækgaard

BIOFOS Renseanlæg Avedøre 617

Nyt fra medlemmerne: Bedre service i en cirkulær økonomi

2017.06.08_Billund_BioRefinery_indvielse_617px

Nyt fra medlemmerne: Billund BioRefinery viser vejen frem i fyrtårnsprojekt for miljø og eksport

CEL617jpg

Stor tilfredshed med Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber

Målerdata_617px

Nyt fra medlemmerne: SK Forsynings kunder får det nemmere

Slusen_ved_omlbsn617

Nyt fra medlemmerne: Nyt prognoseværktøj kan forudsige oversvømmelser i Vejle

IMG_20170608_110756 520

Nyt fra medlemmerne: Badevandet i Skanderborg sø bliver en ren fornøjelse

california-drought-before-after 617

Nyt fra medlemmerne: Danske virksomheder skal kortlægge Californiens grundvand

2017_Folkemøde_Carl-Emil_og_Lars_Chr.Lilleholt_m.fl

DANVA på Folkemøde med minister og bonderøv

AquaGlobe_Fiskeøje_rejsegilde_617px

Nyt fra medlemmerne: Rejsegilde på AquaGlobe