70 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

Opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag for spildevandskloakeret erhvervsejendom der omdannes til boligformål

Forslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Spildevandsforsyningens erstatningsansvar for skader på sommerhuse udløst af ulovlig tilledt overfladevand

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Spildevandsforsyningens erstatningsansvar for skader på sommerhuse udløst af ulovlig tilledt overfladevand

Kan vandforsyningen opkræve mere i anlægsbidrag end det der fremgår af takstbladet?

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring