199 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

Natur- og Landbrugskommissionens rapport skuffer på drikkevandsområdet

Fosforprojekt gavner både vandselskaber, dansk landbrug og resten af verden

Landsaftale om vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

Vandforsyning og Landbrug.pdf

Seminar 23.02.2018_Cirkulære vandsystem i landbrugsområder.pdf

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Regeringens 25 m sprøjtefrie zoner er helt utilstrækkelige

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1403 om biobrændstoffers bæredygtighed

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Pesticidplan mangler beskyttelse af drikkevandsboringer

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Hurtigt forbud mod sprøjtegift glæder vandsektoren

Forbyd brug af sprøjtegift til tvangsmodning af korn

Finansloven skal være med til at beskytte drikkevandet

Turbo på udvinding af værdifuldt stof fra spildevand

Danskerne ønsker bedre beskyttelse af deres drikkevand mod gift

DANVA er igen aktiv på Folkemødet på Bornholm

Miljøøkonomer og minister vil beskytte drikkevandet

Mikroplast og andre miljøfremmede stoffer – hvor stort er problemet?

Sprøjtegift i stort antal drikkevandsboringer

Rester af sprøjtegift i hver fjerde vandboring

DANVA kritiserer brug af Roundup til tvangsmodning

DANVA vil forene, forstærke og fortælle om vandbranchen

Det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år

GEUS giver et retvisende billede af udviklingen i forureningen af grundvandet

Forsyningernes rolle ift. klima og globale bæredygtighedsmål

Overraskende tal for nitrat skaber bekymring for grundvandet

Ny organisering af Miljø- og Fødevareministeriet

DANVA holder en sober, saglig linje uanset angreb fra L&F

Verdens fosfor ressourcer er ved at slippe op – men der er håb forude

Verdens fosforressourcer er ved at slippe op - men der er håb forude

Nye perspektiver i genvinding af fosfor fra spildevandsslam

Struvia – et robust og billigt alternativt til bæredygtig fosforgenvinding

Ambitiøse og visionære globale mål, der gælder for alle

Nyt fra medlemmerne: Billund BioRefinery viser vejen frem i fyrtårnsprojekt for miljø og eksport

Hvor er vandet i anbefalingerne til cirkulær økonomi?

DANVA på Folkemøde med minister og bonderøv