45 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Lovforslag om finansiering af spildevandsrensning er sendt i høring

Opgørelse – uretmæssig rabat på vandafledningsbidraget (trappemodellen)

Udkast til ny bekendtgørelse om spildevandsafledningsbidrag (trappemodel) - jeres j.nr. NST-44000-00021

Udkast til bekendtgørelse om vandafledningsbidrag er i høring

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand