Den foreliggende hovedrapport præsenterer de væsentligste resultater fra erfaringsopsamlingen og sammenholder disse med resultaterne af litteraturstudiet. Der gives en række anbefalinger i relation til udførelse og regenerering af boringer, og endvidere gives et skøn over det samlede potentiale for energibesparelser, opnået ved boringsoptimering på landsplan.

Download vejledning

Hent vejledningen her.

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?