Formålet med denne rapport er at sikre et ensartet grundlag for anvendelse af observationer fra en TV-inspektion af afløbsledninger til beregning af skadesprocenter og deraf afledte værdier for Fysisk Indeks og Renoveringsindeks.

Bestil vejledning 66 Fotomanualen - fysisk indeks 2005 1. udgave, 1. oplag

Bestil - vejledning 66 Fotomanualen - fysisk indeks 2005 1. udgave, 1. oplag
Udfyld fornavn og efternavn
Skriv din e-mail
Skriv evt. firma
Skriv vej
Skriv forsendelsesadressens postnummer
Skriv firmaet firmaet EAN nummer
Skriv adresse, fakturaen skal sendes til.
Skriv postnummer til faktureringsadressen
Skriv evt. betalerens CVR nummer