Denne landsaftale beskriver de principper, der gælder ved placering af vandforsynings- og spildevandsanlæg i landbrugsjord med henblik på at indgå en frivillig aftale.

Download landsaftale

Hent landsaftalen her.