BIOFOS rådnetanke_MG_1855.jpg

Asset management politik

En asset management politik definerer de overordnede rammer for selskabets arbejde med styring af aktiver og bidrager til, at selskabet yder den bedst mulige service over for kunderne i form af en effektiv forvaltning af selskabets værdier. Download eksempel på BIOFOS' politik her.

Eksempelsamlinger

Tre eksempelsamlinger fra henholdsvis spildevands-, drikkevands- og fjernvarmeselskaber fortæller lidt mere uddybende historier om deres arbejde med elementer af styring af aktiver.

Da styring af aktiver har mange lighedspunkter uanset forsyningsart, vil et selskaberne også kunne finde inspiration fra andre forsyningsarter end deres egen/egne.

Drikkevand

Få inspiration fra disse erfaringer:

  • Ledelsessystemer (TREFOR)
  • Risikovurdering af vandledningsnet (Herning Vand)
  • Risikostyring (VandCenter Syd)
  • Samarbejde om vandindvinding på Djursland (Vandsam)
  • Ny organisation giver bedre resultater (Kalundborg Forsyning) 

Download rapport her. 

Spildevand

Få inspiration fra disse erfaringer:

  • Risikobaseret lagerstyring (HOFOR)
  • Ansættelse af Asset Manager (FORS)
  • Risikovurdering af kloaknet (Herning Vand)
  • I gang uden data (BIOFOS)
  • Standardisering forbedrer arbejdsmiljø (NK Spildevand)

Download rapport her. 

Fjernvarme

Læs erfaringer fra bl.a. Fyn og Høje Tåstrup. Download rapport her. 

Skabeloner

Der vil løbende blive uploadet skabeloner og lignende, som DANVA modtager, og som andre frit kan benytte i deres arbejde med styring af aktiver.

Yderligere information

Kontakt Niels V. Bjerregaard på 8793 3504 eller nvb@danva.dk