vandiltning 10-11_lille.jpg

Dette udspil er forsyningsbranchens eget bud på, hvilke principper fremtidens forsyning bør baseres på. Udspillet er et fælles oplæg fra brancheforeningerne til, hvordan de politiske ønsker om en effektiv, gennemsigtig og robust forsyningssektor med lave priser og sikker forsyning til borgere og virksomheder kan imødekommes.