God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring en virksomhed – om ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar og ikke mindst samspillet mellem disse styringsniveauer.

Bestil Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber

Bestil - Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber
Udfyld fornavn og efternavn
Skriv din e-mail
Skriv evt. firma
Skriv vej
Skriv forsendelsesadressens postnummer
Skriv firmaets EAN nummer
Skriv firmaets navn