Har du en artikel med nyt fra vand- og spildevandsbranchen, er der mulighed for at få den bragt i DANSKVAND. Vores magasin udkommer seks gange om året og har en bred læserskare.

Fortæl din historie med en artikel i DANSKVAND

Du er altid velkommen til at skrive artikler til DANSKVAND, DANVAs medlemsblad. En artikel i DANSKVAND rammer en bred målgruppe.

DANSKVAND er vandsektorens foretrukne fagblad, og læserskaren er bred. Blandt de som læser magasinet er medarbejdere og ledere i vandselskaberne, leverandører til vandsektoren samt politikere og presse. 

Temaer i DANSKVAND

I hvert nummer af DANSKVAND sætter vi fokus på et overordnet tema. Men der er selvfølgelig også plads i bladet til andre emner. Hold dig derfor ikke tilbage, hvis du har en god idé til en artikel.

Deadlines for indsendelse af artikler til DANSKVAND

Ønsker du at få bragt en artikel i DANSKVAND, er det vigtigt, at du overholder vores deadlines.  Det giver vores redaktion de bedste muligheder for at sammensætte det kommende magasin. Se deadlines for DANSKVAND herunder:

DANSKVAND Udgivelsesdato Deadline artikler Tema
 nr. 1 - Feb. 2021  4. februar   20. december   Overløb
nr. 2 - Apr. 2021  31. marts  20. februar  Sundt liv
nr. 3 - Jun. 2021  10. juni  20. april  Den klima- og energineutrale vandsektor
nr. 4 - Aug. 2021  11. august  20. maj (OBS)  Innovation og eksport
nr. 5 - Okt. 2021  7. oktober  20. august  Vand i valgkampen
nr. 6 - Dec. 2021  2. december  20. oktober  Finansiering