Har du en artikel med nyt fra vand- og spildevandsbranchen, er der mulighed for at få den bragt i DANSKVAND. Vores magasin udkommer seks gange om året og har en bred læserskare.

Fortæl din historie med en artikel i DANSKVAND

Du er altid velkommen til at skrive artikler til DANSKVAND, DANVAs medlemsblad. En artikel i DANSKVAND rammer en bred målgruppe.

DANSKVAND er vandsektorens foretrukne fagblad, og læserskaren er bred. Blandt de som læser magasinet er medarbejdere og ledere i vandselskaberne, leverandører til vandsektoren samt politikere og presse. 

Temaer i DANSKVAND

I hvert nummer af DANSKVAND sætter vi fokus på et overordnet tema. Men der er selvfølgelig også plads i bladet til andre emner. Hold dig derfor ikke tilbage, hvis du har en god idé til en artikel.

Deadlines for indsendelse af artikler til DANSKVAND

Ønsker du at få bragt en artikel i DANSKVAND, er det vigtigt, at du overholder vores deadlines.  Det giver vores redaktion de bedste muligheder for at sammensætte det kommende magasin. Se deadlines for DANSKVAND herunder:

DANSKVAND Udgivelsesdato Deadline artikler Tema
       
nr. 1 - Feb. 2019  8. februar  20. december  Tillid til drikkevandet
nr. 2 - Apr. 2019  5. april  22. februar  Vand i valget
nr. 3 - Jun. 2019  14. juni  23. april Udbud
nr. 4 - Aug. 2019  2. august  24. maj  (OBS!) EU's betydning for dit vand
nr. 5 - Okt. 2019  4. oktober  23. august  Standardisering
nr. 6 - Dec. 2019  6. december   22. oktober  Økonomi