Spred dit budskab med en annonce i DANSKVAND

DANSKVAND er DANVAs medlemsblad og vandsektorens foretrukne fagblad. Læserskaren er bred og omfatter medarbejdere og ledere i vandselskaberne, leverandører til vandsektoren samt politikere og presse. 

Magasinet udkommer seks gange om året og formidler viden og erfaringer fra vand- og spildevandsbranchen.

Med en annonce eller optagelse i DANSKVANDs leverandørregister når din virksomhed bredt ud.

Deadlines for indsendelse af annoncer til DANSKVAND

Ønsker du at få optaget en annonce i DANSKVAND har du følgende muligheder:

DANSKVAND Udgivelsesdato Deadline annoncer Tema
nr. 1 - Feb. 2019   8. februar 11. januar  Tillid til drikkevand
nr. 2 - April 2019 5. april 4. marts  Vand i valget
nr. 3 - Juni 2019 14. juni 30. april  Udbud
nr. 4 - Aug. 2019 2. august 6. juni (OBS!)  EU's betydning for dit vand
nr. 5 - Okt. 2019 4. oktober 2. september  Standardisering
nr. 6. Dec. 2019 6. december 4. november  
       

Medieinfo 

Få overblik over priser og rabatter i 2019 i Medieinfo her.

Pris for annoncer i DANSKVAND

Vores priser er gældende fra 1. januar 2019. Alle priser er ekskl. moms, sats og reproomkostninger. Der tages forbehold for trykfejl.

  • 1/1 side (til kant): B: 220 x H:285 mm. Pris: 10.800 kr.
  • 1/1 side (ikke til kant): B: 183 x H: 246 mm. Pris: 10.800 kr. 
  • 1/2 side: B: 183 x H: 118 mm. Pris: 8.200 kr. 
  • 2. omslagsside: B: 220 x H: 285 mm / B: 183 x H: 246 mm. Pris: 12.700 kr. 
  • BAGSIDE (kant): B: 220 x H: 285. Pris: 14.900 kr. 
  • OPSLAG (til kant): B: 440 x H: 285 mm. Pris: 15.800 kr.
  • OPSLAG (ikke til kant): B: 410 x H: 246 mm. Pris: 15.800 kr.
  • INDSTIK (2 dobbeltsider til kant): B: 440 x H: 285 mm. Pris: 25.000 kr. 

Betalingsfristen fremgår af fakturaen. Ved forsinket betaling er DANVA berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser herom fra betalingsfristens udløb til betalingen sker.

Krav til billeder og logo til DANSKVAND

Af hensyn til printkvaliteten har DANVA nogle tekniske krav til det indsendte materiale:

  • Billeder og Logo til brug i DANSKVAND skal afleveres som JPG, TIF eller EPS-filer eller som High Resolution PDF-filer i CMYK-format (300 dpi) med alle skrifter embedded.
  • Annoncer til brug i danskVAND skal leveres som High resolution PDF-filer i CMYK-format (300 dpi) med alle skrifter embedded.

Færdigt materiale sendes til Else Sømod, DANVA, på mail:es@danva.dk