Banner DV Forsiden 2020

DANSKVAND formidler nyt fra vand- og spildevandsbranchen. DANSKVAND er DANVAs medlemsblad. Det er vandsektorens foretrukne fagblad, og læserskaren er bred. Blandt de som læser DANSKVAND er medarbejdere og ledere i vandselskaberne, leverandører til vandsektoren samt politikere og presse.

Det nye nummer af DANSKVAND har tema om vand i valgkampen. Læs bladet her.

Dine muligheder i DANSKVAND

Du kan skrive en artikel eller få optaget en annonce i bladet. Ønsker du at få et trykt eksemplar tilsendt, skal du tegne et abonnement.

Læs mere om: 

E-DANSKVAND på nettet

Læs artiklerne i seneste udgave af DANSKVAND eller søg efter gamle artikler i udgivelser fra 2012 og frem ved at bruge søgefeltet i den nyeste udgave af bladet. Klik på E-DANSKVAND.

Oplag og udgivelser af DANSKVAND

DANSKVAND har et oplag på 2.000 eksemplar (trykt). Magasinet udkommer seks gange årligt.

Temaer

Hvert nummer har et tema. Få overblik over temaer her.

Yderligere information

Kontakt redaktør Mads Volquartz på mobil 24 98 24 56 eller e-mail mv@danva.dk