Samn
Foto: Suez

På forkant med forskningen

Samn forsyning er gået aktivt ind i arbejdet med at finde en løsning på det problem.

De har nemlig indgået et samarbejde med en privat aktør, som afprøver metoder til at fjerne miljøfremmede stoffer fra spildevand.

”Vi ser flere fordele ved at stille Brædstrup renseanlæg til rådighed for test af ozonteknologien. For det første får vores borgere igennem en periode renset deres spildevand til et niveau, som vi ellers ikke ville kunne tilbyde dem, hvilket er til stor gavn for vandmiljøet. Yderligere bidrager vi som forsyningsselskab til vigtig innovation og teknologiudvikling på spildevandsområdet” - Andreas Boesen, bestyrelsesformand for Horsens Vand A/S, næstformand i Samn Forsyning ApS og medlem af byrådet i Horsens Kommune. 

Resultaterne af ozonforsøget på Brædstrup Renseanlæg er rigtig lovende. Renseteknologien fjerner langt størstedelen af de miljøfremmede stoffer, og har derfor stort potentiale.”

Fremtidens renseteknologi

Nedbrydningen af stofferne foregår ved, at spildevandet sættes i kontakt med ozonpartikler. En effektiv metode, som fjerner størstedelen af de undersøgte stoffer i spildevandet.
”Resultaterne af ozonforsøget på Brædstrup Renseanlæg er rigtig lovende. Renseteknologien fjerner langt størstedelen af de miljøfremmede stoffer, og har derfor stort potentiale.” - Ole Texel, administrerende direktør i Samn Forsyning.

Central rensning giver bedre resultater

Spildevand fra hospitaler o.l. bliver i dag renset lokalt for miljøfremmede stoffer. Men forhåbningen er, at man i fremtiden kan overgå til rensning centralt på spildevandsanlæggene. Det er ikke blot en billigere løsning, den er også mere effektiv, da 94% af de miljøfremmede stoffer faktisk stammer fra private boliger.

SAMNs bidrag til renere vand og innovation

Samn Forsyning følger således målsætningen i Vandsektorloven om at vand- og spildevandsselskaber skal bidrage til innovation og eksport.