Tårnby
Foto: Tårnby Forsyning

Grøn produktion af varme og kulde

Energicentralen i Tårnby er et innovativt anlæg, der anvender spildevand i produktionen af både fjernkøl og fjernvarme. I produktionen udnyttes den synergi, at der under fremstilling af fjernkøl skabes varme og i produktionen af fjernvarme skabes kulde. 

I Tårnby Forsyning er vi utrolig glade for den nye energicentral. Samtænkningen af varme og kulde udnytter værdifulde ressourcer, som ellers ville gå til spilde. Synergien giver vores kunder både økonomisk konkurrencedygtig og grønnere energi.”

På den måde kan de levere en grønnere produktion af både fjernkøl og –varme. Energicentralen er en kombination af en kølelagertank og spildevandsenergi med fjernkøling og fjernvarme i ét anlæg.

Værdi for lokale virksomheder

Energicentralen skaber værdi for virksomhederne i området, som opnår fordelene ved at have fjernkøl frem for lokal køleproduktion. Energicentralen har desuden den fordel, at områdets samlede kølekapacitet kan være mindre, da hvert enkelt køleanlæg ikke længere skal være gearet til at kunne varetage kølingen i perioder med spidsbelastning.

Energicentralen bliver på sigt dækket af planter, så det visuelle udtryk understøtter den bæredygtige produktion på anlægget.

”I Tårnby Forsyning er vi utrolig glade for den nye energicentral. Samtænkningen af varme og kulde udnytter værdifulde ressourcer, som ellers ville gå til spilde. Synergien giver vores kunder både økonomisk konkurrencedygtig og grønnere energi.”
– Raymond Skaarup, direktør i Tårnby Forsyning

Årets Varmepumpeby 2020

Energicentralens kombination af fjernvarme og fjernkøl er en moderne samtænkning, som efter sin åbning er honoreret med prisen for 'Årets Varmepumpeby 2020' af European Heat Pump Association i kategorien Decarbindustry.

”Det er med stolthed, at vi som forsyning modtager prisen som 'Årets Varmepumpeby 2020' af European Heat Pump Association. Tårnby Forsynings Energicentral - med de store varmepumper - understøtter som helhed en lang række af FN's verdensmål. Herunder en øget anvendelse af vedvarende energi, at gøre byerne inkluderende og bæredygtige, reducere byernes miljøbelastning og øge energieffektiviteten”
- Einer Lyduch, bestyrelsesformand i Tårnby Forsyning og medlem af kommunalbestyrelsen i Tårnby.