Hylkedalen
Foto: BlueKolding A/S

BlueKolding og Kolding Kommune håndterer risikoen for oversvømmelser på grund af klimaændringerne, og udfordringerne som østvendt kystby med større risiko for stormflod. Ved Seest Mølleå i Kolding er klimaprojektets formål at tilbageholde vand i forbindelse med skybrud eller langvarig regn. 

Tilbageholdelsen af vandet sker i to nærmere udvalgte områder i Hylkedalen. I begge områder etableres et jorddige, hvor vandløbet passerer under diget via en rørføring der tillader åens normale vandmængder at passere, og tilbageholder kraftige eller længerevarende regn. Røret udformes, så der fortsat er fri passage for vandløbets fisk og smådyr.

Projektet er med til at give området en større biodiversitet ved etablering af vandhuller, gensnoning af vandløb og flere våde enge. Samlet set skaber vi altså både et godt forsvar mod vind og vejr og mere spændende og sund natur"

Foruden at mindske risikoen for oversvømmelser, vil området få en større biodiversitet bl.a. ved etablering af vandhuller, gensnoning af vandløb og flere våde enge. Det gavner både sårbare planter og den sjældne birkemus, som lever i Hylkedalen. 

Det har resulteret i øget tilgængelighed i Hylkedalen og flere rekreative muligheder i området. Bl.a. er der lavet flere nye stier i forbindelse med jorddigerne, der gør det nemmere at komme på tværs af ådalen, og der er lavet nye mountainbikespor. Flere af stierne hænger sammen med det nye Trail Center ved Seest Idrætsplads, så der er skabt mere sammenhæng i området.