Middelfart
Foto: KlimaByen

Middelfart skybrudssikrer med blomsterbede

I KlimaByen i Middelfart bliver regnvandet ført væk via blomsterbede og render i vejkanterne. 

Da planen for KlimaByen blev lagt, blev fremtidens metoder til skybrudssikring tænkt ind. Det har gjort, at KlimaByen fundamentalt har ændret den måde, vi ser klimasikring på, så KlimaByen er blevet et forbillede for fremtidig klimasikring.”

Desuden har borgerne fået et rekreativt område med skov og sø, som samtidigt forsinker og nedsiver vandet. Disse løsninger betyder, at overløb fra kloakkerne i forbindelse med skybrud er reduceret kraftigt.

Fremtidens klimasikring sker over jorden

Klimasikringen i Middelfart er gennemført med fremtidens løsninger. Det betyder, at regnvandet håndteres over jorden i stedet for i rør jorden. Middelfart Spildevand har lavet projektet i samarbejde med Middelfart Kommune. Byens borgere har derudover været involveret i processen gennem workshops og på offentlige informationsmøder.


”Da planen for KlimaByen blev lagt, blev fremtidens metoder til skybrudssikring tænkt ind. Det har gjort, at KlimaByen fundamentalt har ændret den måde, vi ser klimasikring på, så KlimaByen er blevet et forbillede for fremtidig klimasikring.”
– Michael Pilc, Direktør i Middelfart Spildevand

Klimasikring til halv pris

KlimaByens fokus på fremtidens løsninger har mindsket det ressourceforbrug, der havde været, hvis Middelfart Spildevand havde etableret traditionelle skybrudsløsninger. Det skyldes, at det ved regnvandshåndtering over jorden ikke er nødvendigt at bruge ressourcer på at pumpe vandet i rør under jorden, hvilket giver en CO2-besparelse. Videre giver løsningen også en økonomisk besparelse i forhold til traditionel klimasikring. Beregninger viser, at klimasikringen i KlimaByen er omkring 50 pct. billigere, i forhold til andre løsninger.

KlimaByen er finansieret i et samarbejde mellem Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand. Desuden har Realdania støttet projektet med 27 mio. kr.

”KlimaByen er resultatet af et givtigt samarbejde mellem kommunen, forsyningen og ikke mindst områdets borgere. I samarbejde har vi fundet de løsninger, der gav bedst mening for alle.”
– Allan Buch, formand for Middelfart Spildevand og ml. af byrådet i Middelfart. 

Projektet er støttet af Realdania, som har lavet en video omkring projektet, der kan ses her.