Straussvej 2
Foto: Fremtidens Gårdhaver - Straussvej

HOFOR og Københavns kommune har sat sig for at afdække byrumenes potentiale for klimatilpasning. 

Bl.a. i projektet Fremtidens Gårdhaver – Straussvej har man i samarbejde etableret et gårdhaveprojekt med grønne og rekreative regnvandsløsninger, der skal håndtere så meget regnvand som muligt til den bedste mulige pris. Samtidig skaber løsningerne et stemningsfyldt gårdmiljø til en hverdag med hygge, leg og afslapning. 

Men ikke kun menneskene nyder godt af løsningen på Straussvej. Insekter, fugle og andre dyr har også fået leverum i gården, hvilket helt bestemte beplantningstyper sørger for, der er plantet i rigelige mængder.

Gårdhaven taler på flere niveauer ind i den klimadagsorden, som skal være med til at redde vores klode, og samtidig har de lokale fået sig et brugbart og grønt byrum"

Den tekniske løsning på Straussvej samler og tilbageholder siden indvielsen i sommer 2021 regnvandet fra gårdvendte tagflader og belagte områder i blå og grønne regnvandsløsninger, der tilsammen danner et stemningsfyldt gårdmiljø med en permanent sø og en vandtrappe- og rende med rindende vand. Den skaber har givet gårdmiljøet et gedigent løft, der bidrager positivt til beboernes hverdag, men også til de omkringliggende områder. Her betyder forsinkelsen af regnvand under skybrud, at der nu frigøres kapacitet i det eksisterende system, så der er mere plads til regnvandet.