DANVA arbejder for en fremsynet, sammenhængende regulering, der sikrer vandselskabernes effektivitet og samtidig skaber råderum til værdiskabende løsninger i relation til den daglige drift, de langsigtede anlægsfinansieringer og innovationskraften. Læs mere om, hvordan DANVA arbejder med en fremsynet, sammenhængende regulering.

Reguleringen af vandsektoren har i et årti overvejende  været fokuseret på at hente økonomiske effektiviseringspotentialer. 

Effektivitet er et ultimativt succeskriterie for vandsektoren. I lyset af ambitiøse klimamål, en stigende efterspørgsel efter bærdygtige løsninger og behovet for en grøn omstilling er det også vigtigt, at reguleringen fremover tilgodeser, at effektive vandselskaber kan levere på flere bundlinjer. 

I en hurtig, foranderlig verden er det hensigtsmæssigt, at vandselskaberne styres efter de bedste ledelsesprincipper. 

DANVA arbejder for en fremsynet, sammenhængende regulering, der sikrer vandselskabernes effektivitet og samtidig skaber råderum til værdiskabende løsninger i relation til den daglige drift, de langsigtede anlægsfinansieringer og innovationskraften.

Value cannot be null. Parameter name: source