DANVA 49-behandlet.jpg

Projektleder til arbejde med drikkevandskvalitet.

DANVA, Dansk Vand og Spildevandsforening, søger en projektleder til foreningens arbejde med at sikre god drikkevandskvalitet. Projektlederen skal stå i spidsen for et netop søsat projekt, der på basis af branchemærkningsordningen DK-vand skal lede frem til en certificeringsordning for alle komponenter i vandbanen.

DANVAs ambition er at skabe de rammevilkår for vandsektoren, som er nødvendige for at realisere vores vision ”Rent vand for bæredygtige byer og samfund”. Vi søger en person, der kan tage ansvar for at gennemføre denne ambition i samarbejde med DANVAs øvrige konsulenter, medlemmer og samarbejdspartnere.

En certificeringsordning for komponenter i vandbanen skal sikre, at vores medlemmer kan træffe de rigtige valg med drikkevandssikkerheden i centrum. Du skal som projektleder varetage DANVAs formandspost i branchemærkningsordningen DK-vand, og herigennem fortsætte den udvikling, som ordningen har været igennem de seneste år. DK-vand dækker på nuværende tidspunkt kun rør i plast og vi planlægger nu at udvide ordningen, hvilket skal danne grundlag for en certificeringsordning for alle komponenter i vandbanen.

DANVA har netop vedtaget en ny strategi 2020-2024, der bla. sætter øget fokus på standardisering og digitalisering. Afhængig af din profil vil du også medvirke til at udmønte handlingsplanens projekter inden for disse områder, ligesom stillingen kan omfatte deltagelse i Dansk Standards standardiseringsudvalg for hhv. vandforsyning og spildevand/afløbsområdet.

Din profil

Vi søger en stærk profil som selvstændigt kan varetage foreningens interesser i eksterne arbejdsgrupper og udvalg og som trives med dialog og en bred kontaktflade. Et udbygget netværk blandt vandbranchens aktører så som: producenter, rådgivere, vidensinstitutioner og DANVAs medlemmer vil være en fordel.

Vi vil lægge vægt på en faglig profil inden for stoffer og materialer i kontakt med drikkevand og eventuelt kendskab til eller erfaring med fødevaresikkerhed, risikovurdering og certificering.

Du vil få flere faglige snitflader på sekretariatet og skal samarbejde med mange af sekretariatets øvrige projektledere og projektmedarbejdere, og du skal derfor kunne trives i en projektorganisation med høj grad af fælles ledelse og uddelegering af ansvar.

Ansættelse og løn

DANVAs sekretariat har til huse i Vandhuset, Skanderborg og i København, Vester Farimagsgade 1 og består af 36 engagerende medarbejdere heraf 6 studerende, som spænder bredt i uddannelse, se www.danva.dk . Vandbranchen er karakteriseret ved et højt drive og indre motivation, sådan er det også på DANVAs sekretariat. Vi har en uformel og kollegial arbejdsform og der er som oftest masser af aktivitet i Vandhuset i Skanderborg.

Stillingen er som udgangspunkt med ansættelse i Skanderborg, men der vil være mulighed for at arbejde fra kontoret i København.

Praktiske forhold

Du vil referere til afdelingschef Helle Katrine Andersen

Løn: forhandles iht. kvalifikationer

Tiltrædelse: Gerne 1. oktober

Ansøgningsfrist: 15. august til danva@danva.dk mrk. ansøgning drikkevandskvalitet i emnefelt.

Hvis du vil vide mere

Du er velkommen til at kontakte afdelingschef Helle Katrine Andersen, hka@danva.dk tlf: 3027 5042 for mere information om stillingen (også gerne i sommerferien) eller seniorkonsulent Dorte Skræm ds@danva.dk tlf: 5133 9287 for information om DK-vand.

Om DANVA: Du kan læse mere om DANVA og vores nye strategi på www.danva.dk