VANDHUSET 2016 ny facade.jpg

DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening, søger en projektleder til udvikling af udbudskrav til de materialer, der anvendes i drikkevandssektoren. Du vil i tæt samspil med DANVAs medlemmer og i samarbejde med DANVAs sekretariat komme til at stå i spidsen for en ny medlemsservice på et område, der er i rivende udvikling.

Projektlederens opgave

Du skal opbygge en projektorganisation, som sikrer kravspecifikationer og vejledning til DANVAs medlemmer, som kan bruges direkte i lokale udbud. Det forudsætter en høj grad af medlemsinddragelse. Jobbet kræver planlægning, organisering og styring af delprojekter, som både omfatter eksterne og interne projektparter. Du bliver en del af DANVAs drikkevandsteam og arbejder tæt sammen med de øvrige konsulenter, men en stor del af opgaven vil omfatte eksterne projekt-parter.