DANVA 49-behandlet.jpg

DANVA søger en praktikant med mulighed for et studiejob med interesse for forretningsforståelse og business intelligence med udgangspunkt i den danske vandsektor

Er du i gang med en uddannelse inden for økonomi, statskundskab eller ingeniørfaget?

Og vil du have et udfordrende og udviklende praktikforløb i efteråret 2022, hvor du kommer til at arbejde i en branche, der sikrer rent drikkevand, bæredygtig klimatilpasning, effektiv spildevandsrensning og miljøforbedrende tiltag?

Så kan det være vandsektorens brancheforening DANVA i Skanderborg er stedet for dig

”Som praktikant hos DANVA har jeg fået mulighed for at arbejde konkret med opgaver som direkte relaterer sig til nogle af de teorier jeg har lært på min uddannelse. Det var fedt at have oplevelsen af at jeg som praktikant i dagligdagen indgik på lige fod med mine kollegaer.”

DANVA tilbyder:

 • Som praktikant hos DANVA bliver du en del af et team der blandt andet arbejder med branchestatistik og benchmarking, økonomi og økonomisk regulering samt drift og anlægsteknik. Teamet består af 5 personer hovedsageligt med økonomisk baggrund.
 • I tæt samarbejde med resten af teamet kommer du til at arbejde med en bred vifte af vores forskellige opgaver.
 • Vi er ved at skifte over til POWER BI, så har du lyst til at være med til at udvikle vores nye platform og blive ekspert indenfor Power BI, så har du muligheden her.
 • Det er ligeledes planen, at du skal sætte særlig fokus på et specifikt emne, som kunne være omdrejningspunktet for din praktikrapport, som vi forventer du udarbejder under forløbet. Opgaven vil selvfølgelig være indenfor dit uddannelses/Interesseområde.

Tidligere praktikprojekter har eksempelvis omhandlet:

 • Prissætning af sygefraværet blandt ansatte i vandsektoren
 • Brug af diskontering i forbindelse med investeringsbeslutninger i vandselskaber
 • Effektiviseringspotentialet i vandsektoren ved brug af benchmarking
 • Det er vigtigt for os at dit praktikforløb bliver både spændende, lærerigt og udfordrende. Vi tilrettelægger derfor dit praktikforløb i tæt dialog med dig og tilpasser forløbet til kvalifikationerne og interessefelterne hos den rette kandidat.
 • Sideløbende praktikopholdet tilbyder vi et studiejob, som vi håber vil fortsætte ind i foråret 2023 – måske mens du laver dit speciale. Det kan måske endda være, at specialet bliver i samarbejde med os – vi har en række spændende problemstillinger, som kunne være gode emner.

Det er vigtigt for os at dit praktikforløb bliver både spændende, lærerigt og udfordrende. Vi tilrettelægger derfor dit praktikforløb i tæt dialog med dig og tilpasser forløbet til kvalifikationerne og interessefelterne hos den rette kandidat.

Sideløbende praktikopholdet tilbyder vi et studiejob, som vi håber vil fortsætte ind i foråret 2023 – måske mens du laver dit speciale. Det kan måske endda være, at specialet bliver i samarbejde med os – vi har en række spændende problemstillinger, som kunne være gode emner.

Om dig:

Vi forestiller os at du…

 • Er i gang med en relevant videregående uddannelse, f.eks. cand.merc, cand.oecon, cand.polit, cand.scient.pol eller ingeniør.
 • Har stor interesse for business intelligence og lyst til at udvide dine kompetencer indenfor Power BI.
 • Har stærke analytiske og økonomiske kompetencer og interesse for regnskab, finansiering og økonomiske ledelsesværktøjer eller en faglig teknisk viden om vandsektoren.
 • Har god erfaring med office-pakken især databehandling i Excel. Det vil være en fordel hvis du har erfaring med VBA-programmering, men det er ikke et krav.
 • Er løsningsorienteret, proaktiv og kan arbejde selvstændigt, men samtidigt har gode samarbejds- og kommunikative evner.
 • Det er nødvendigt, at du kan tale og skrive dansk.

Kontakt

Hvis du er interesseret, så send en ansøgning til Thomas Sørensen på mail: ts@danva.dk

Spørgsmål kan stilles på ovennævnte mail eller på tlf. 8793 3565

Ansøgningsfrist: Vi forventer at afholde samtaler løbende.

Om DANVA

DANVA er brancheorganisation for drikkevands- og spildevandsselskaber. DANVA varetager vandselskabers interesser med henblik på at fremme en stabil og effektiv vand- og spildevands-forsyning på et højt kvalitetsniveau og et bæredygtigt grundlag. Samlet set leverer DANVAs medlemmer drikkevand og håndterer spildevand for mere end 5 mio. danskere. Sekretariatet arbejder med faglige og politiske tiltag, herunder videndeling, kurser og efteruddannelse og medlemsrådgivning. Læs nærmere på www.danva.dk