Skanderborg Forsyning A/S søger en ny adm. direktør, der sammen med bestyrelsen og ejerne skal sætte en fælles kurs for, hvad og hvor Skanderborg Forsyning A/S skal være om 5-10-20 år og som kan lede virksomheden gennem den næste epoke i selvskabets udvikling.

Udvikling

Virksomheden blev etaberet i 2010 og har siden gennemgået en markant udvikling. Over de seneste fem år er antallet af medarbejdere fordoblet til 55, heraf 12 ”i marken”. Udvikling har således været et centralt tema og vilkår for virksomheden gennem mange år.

Partnerskaber

Samtidig med driften af kerneopgaven har Skanderborg Forsyning A/S, i tæt samarbejde med medinitiativtagerne Grundfos, Kamstrup og AVK, etableret AquaGlobe - et partnerskab, som hele 15 virksomheder siden har tilsluttet sig. AquaGlobe er et innovations- og formidlingscenter for vandbranchen i Danmark. Fundamentet i AquaGlobe er projekter og samarbejder på tværs af vandbranchen med fokus på salg og eksport, uddannelse og rekruttering samt leg og læring.

Et stærkt fundament for fremtiden

Skanderborg Forsyning A/S fremstår i dag som en velkonsolideret og -veldrevet organisation/virksomhed med fagligt meget stærke og dedikerede medarbejdere. Arbejdsmiljøet og tonen i virksomheden er god - medarbejderne er glade for arbejdspladsen. Der er således på mange måder et godt fundament for den fortsatte udvikling af virksom­heden og den strategiske positionering i branchen på langt sigt.

Her og nu

På den aktuelle og løbende dagsorden står særligt tre - for den erfarne leder - klassiske organisatoriske temaer; 1. Et fælles fokus for hele virksomheden, hvor der særligt skal afsøges den optimale balance mellem på den ene side virksomhedens mission og eksistensgrundlag; rent vand i hanerne og miljøsikker håndtering af spildevandet og på den anden side den ambitiøse visionære udvikling – alt sammen til gavn for borgere og forbrugere 2. Sikring af en sammenhængende opgaveløsning på tværs af afdelingerne og faglighederne, 3. Samarbejdet og den løbende dialog og afstemning i forhold til ejeren, medarbejdere og partnere.

Den næste direktør

Er du en tydelig person, der leder på en sikker balance mellem selv at ville og kunne og at inddrage og engagere de mange stærke resurser og kompetencer i virksomheden og dens nære omgivelser?

Har du haft succes med  en tilsvarende eller lignende ledelsesopgave i en tilsvarende kontekst?

Kan du skabe fællesskab og følgeskab om en fælles koordineret målsætning og kurs for hele virksomheden på tværs af fagligheder, personligheder og organisatoriske enheder?

Er du en dygtig kommunikator, der kan formidle Skanderborg Forsyning A/S’ mission, vision og mål med stor overbevisning, både internt og eksternt?

Vil du være motiveret og stolt af at spille en hovedrolle med indflydelse og ansvar i den fortsatte udvikling af en allerede profileret grøn og bæredygtig Skanderborg Kommune?

 Så kan du meget vel være et godt bud på den næste adm. direktør for Skanderborg Forsyning A/S og den kan være en god næste ledelsesmæssig udfordring for dig.

Læs meget mere om Skanderborg Forsyning A/S på www.skanderborgforsyning.dk og om ansættelses­processen i det uddybende notat her.

Du kan uploade ansøgning og cv via Mercuri Urvals hjemmeside her (referencenummer: DK-07234). Ansøgningsfristen udløber den 9. marts 2020, kl. 10.00.

Om virksomheden

Skanderborg Forsyning A/S tilbyder og fremtidssikrer bæredygtigt, rent vand samt bæredygtigt renset spildevand. Med innovation skaber vi morgendagens intelligente og bæredygtige vandløsninger – som vi rådgiver og formidler viden om. Skanderborg Forsyning A/S vil være Danmarks mest moderne vandselskab. Den målsætning er vi på vej til at realisere – sammen med og til gavn for både forbrugere, samarbejds­partnere og en bæredygtig samfundsudvikling.