Herunder kan du få et overblik over, hvem der arbejder med hvad på DANVAs sekretariat:

Direktion

Direktør Carl-Emil Larsen: Den samlede forretning

Stab

Chefkonsulent Kristian Friis: Netværk

Kommunikationschef Karsten Bjørno: Kommunikation

Edyta Christiansen: Direktionssekretær, benchmarking, medlemsadministration.

Afdeling: Medlemsservice og eksterne aktiviteter

Helle Katrine Andersen: Afdelingschef for projekter og personale i afdelingen.

Konsulent Bertel Ifversen: Økonomisk regulering, Asset Management, benchmarking, Økonomiforum, Statistik og analyser.

Konsulent Britt Cramer Dalén: Kursusleder, drift og udvikling af arrangementer.

Seniorkonsulent Claus Vangsgård: BNBO, pesticider, dyrkningsaftaler, vandplaner.

Konsulent Dorte Skræm: Kurser og temadage, DDS, vandplaner, udvikling, procesledelse og facilitering.

Konsulent Hannah Scheel Andersen: DANVAs vedtægter, klagesager, vandsektorloven, juridiske medlemshenvendelser. 

Administrationsmedarbejder Helle Benjaminsen: Administration af arrangementer og DANSKVAND abonnementer.

Konsulent Helle Kayerød: Kurser og temadage, spildevand, ressourceudnyttelse, NORDIWA, netværk, procesledelse og facilitering.

Konsulent Jens Plesner: Betalingsregler spildevand, energilovgivning, juridiske medlemshenvendelser.

Konsulent Johannes Jönsson: Benchmarking, økonomisk regulering, Statistik og analyser.

Konsulent Lars Gadegaard: Det digitale vandselskab (DDV), datamodeller (DANDAS og D&V), Persondataloven.

Sekretariatsleder Lone Mølgaard, EnviNa

Konsulent Louise Andersen: Kursusleder, drift og udvikling af arrangementer.

Seniorkonsulent Miriam Feilberg: Vandvision, vækst og eksport, IWA, integreret vandforvaltning.

Seniorkonsulent Niels V. Bjerregaard: Benchmarking & Benchlearning, Klimatilpasning, Regnvandshåndtering samt Procesdesign og – facilitering.

Konsulent Niels Knudsen: Benchmarking, Statistik og Analyser.

Konsulent Peter Mortensen: Statistik og Analyser, Benchmarking, BESSY og Asset Management. 

Chefkonsulent Susanne Vangsgård: Høringer, Skat, Vandsektorlov, juridiske medlemshenvendelser, EurEau.

Konsulent Tanja Nielsen: Teknologiudvikling i vandsektoren, VUDP, VTUF, fundraising.

Konsulent Thomas Sørensen: Benchmarking, Statistik og Analyser, datamodeller (DANVAND).

Afdeling: Formidling

Lars Fischer: Afdelingschef for projekter og personale i "Formidling" herunder IT.

Mads Volquartz: Redaktør for medlemsbladet DANSKVAND.

Kommunikationsmedarbejder Birgitte Skjøtt: Hjemmeside, publikationer og medlemsformidling, Vandetsvej og IWA.

Afdeling: Administration

Irena Bille: Afdelingschef for projekter og personale i "Administration".

Bogholder Else Sømod: Kreditor (betaling), løn, årsmøde, annoncer og VTU-Fonden.

Controller Gitte Brixensen: Debitor, kreditor (bogføring/afstemning), projektopfølgning og andre økonomiske opgaver.

Administrationsmedarbejder Malene Bisgaard Andersen: Administrative opgaver.

Fotograf Flemming Brandstrup: Trykkeri og vedligehold af Vandhuset, telefoni, alarm.

Kontakt DANVAs medarbejdere

Find telefonnumre og mail-adresser og se fotos af DANVAs medarbejdere her...

 

 

 

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?