Herunder kan du få et overblik over, hvem der arbejder med hvad på DANVAs sekretariat:

Direktion

Direktør Carl-Emil Larsen: Den samlede forretning

Stab

Chefkonsulent Kristian Friis: Netværk

Kommunikationschef Karsten Bjørno: Kommunikation

Edyta Christiansen: Direktionssekretær, benchmarking, medlemsadministration.

Afdeling: Medlemsservice og eksterne aktiviteter

Helle Katrine Andersen: Afdelingschef for projekter og personale i afdelingen.

Konsulent Bertel Ifversen: Økonomisk regulering, Asset Management, benchmarking, Økonomiforum, Statistik og analyser.

Konsulent Britt Cramer Dalén: Kursusleder, drift og udvikling af arrangementer.

Seniorkonsulent Claus Vangsgård: BNBO, pesticider, dyrkningsaftaler, vandplaner.

Konsulent Dorte Skræm: Kurser og temadage, DDS, vandplaner, udvikling, procesledelse og facilitering.

Konsulent Hannah Scheel Andersen: DANVAs vedtægter, klagesager, vandsektorloven, juridiske medlemshenvendelser. 

Administrationsmedarbejder Helle Benjaminsen: Administration af arrangementer og DANSKVAND abonnementer.

Konsulent Helle Kayerød: Kurser og temadage, spildevand, ressourceudnyttelse, NORDIWA, netværk, procesledelse og facilitering.

Konsulent Jens Plesner: Betalingsregler spildevand, energilovgivning, juridiske medlemshenvendelser.

Konsulent Johannes Jönsson: Benchmarking, økonomisk regulering, Statistik og analyser.

Konsulent Lars Gadegaard: Det digitale vandselskab (DDV), datamodeller (DANDAS og D&V), Persondataloven.

Sekretariatsleder Lone Mølgaard, EnviNa

Konsulent Louise Andersen: Kursusleder, drift og udvikling af arrangementer.

Seniorkonsulent Miriam Feilberg: Vandvision, vækst og eksport, IWA, integreret vandforvaltning.

Seniorkonsulent Niels V. Bjerregaard: Benchmarking & Benchlearning, Klimatilpasning, Regnvandshåndtering samt Procesdesign og – facilitering.

Konsulent Niels Knudsen: Benchmarking, Statistik og Analyser.

Konsulent Peter Mortensen: Statistik og Analyser, Benchmarking, BESSY og Asset Management. 

Chefkonsulent Susanne Vangsgård: Høringer, Skat, Vandsektorlov, juridiske medlemshenvendelser, EurEau.

Konsulent Tanja Nielsen: Teknologiudvikling i vandsektoren, VUDP, VTUF, fundraising.

Konsulent Thomas Sørensen: Benchmarking, Statistik og Analyser, datamodeller (DANVAND).

Afdeling: Formidling

Lars Fischer: Afdelingschef for projekter og personale i "Formidling" herunder IT.

Mads Volquartz: Redaktør for medlemsbladet DANSKVAND.

Kommunikationsmedarbejder Birgitte Skjøtt: Hjemmeside, publikationer og medlemsformidling, Vandetsvej og IWA.

Afdeling: Administration

Irena Bille: Afdelingschef for projekter og personale i "Administration".

Bogholder Else Sømod: Kreditor (betaling), løn, årsmøde, annoncer og VTU-Fonden.

Controller Gitte Brixensen: Debitor, kreditor (bogføring/afstemning), projektopfølgning og andre økonomiske opgaver.

Administrationsmedarbejder Malene Bisgaard Andersen: Administrative opgaver.

Fotograf Flemming Brandstrup: Trykkeri og vedligehold af Vandhuset, telefoni, alarm.

Kontakt DANVAs medarbejdere

Find telefonnumre og mail-adresser og se fotos af DANVAs medarbejdere her...