DANVA årsmøde 2016 - 19.jpg

Betingelser

(jf. DANVA Vedtægter §8)

Som stemmeberettigede medlemmer af DANVA kan optages selskaber, der varetager en eller flere af de følgende funktioner i Danmark og som opfylder de i stk. 2 til 6 nævnte betingelser:

  • Indvinding eller behandling eller distribution af ledningsført vand
  • Transport eller behandling af spildevand

Stk. 2 Varetagelse udføres enten via ejerskab til de anlæg, der anvendes i forbindelse med de i stk. 1 nævnte funktioner eller via drift af andres anlæg, som anvendes i forbindelse med de i stk.1 nævnte funktioner.

Stk. 3 Varetagelsen af de pågældende funktioner skal være selskabets hovedaktivitet.

Stk. 4 Varetagelsen af funktionen skal være møntet på levering af ydelser til alment brug (til en kreds på 10 ejendomme eller derover).

Stk. 5 Indmeldelse i foreningen sker for alle de funktioner, som selskabet varetager.

Stk. 6 Hvor flere selskaber, der varetager de i stk. 1 nævnte funktioner, via koncernforhold eller ejerforhold i øvrigt er knyttet sammen, er det en forudsætning for et selskabs optagelse, at de øvrige selskaber ligeledes indmeldes i foreningen.

Ydelser

Medlemskabet giver adgang til service fra DANVA jf. sidedokumentet ”DANVAs medlemsydelser”:

  • Max. 2 abonnementer på danskVAND, afhængigt af antal tilmeldte typer (drikkevand, spildevand)
  • Deltagelse i kurser og andre arrangementer til medlemspris (alle medarbejdere)
  • Stemmeret på generalforsamlinger
  • Råd og vejledning

Uddybende beskrivelser af ydelser og service findes i Sidedokumentet: ”DANVAs medlemsydelser”. 

Kontingent

Medlemmer betaler et årligt kontingent for hver af de følgende funktioner, som medlemmet varetager:

  • Drikkevand Indvinding og /eller behandling af vand
  • Drikkevand Distribution
  • Spildevand Transport
  • Spildevand Behandling

For hver funktion fastsættes et portionsantal ud fra den vandmængde, som medlemmet håndterer for hver funktion, der beregnes ud fra følgende skala:

Trin Vandmængde i m3 Portioner
1 0 - 320.000 1
2 320.001 - 640.000 2
3 640.001 - 840.000 3
4 840.001 - 1.040.000 4
5 1.040.001 - 1.240.000 5
6 1.240.001 - 1.440.000 6
7 1.440.001 - 1.640.000 7
8 1.640.001 - 1.840.000 8
9 1.840.001 - 2.040.000 9
10 2.040.001 - 2.240.000 10
11 2.240.001 - 2.440.000 11
12 2.440.001 - 2.640.000 12
13 2.640.001 - 2.840.000 13
14 2.840.001 - 3.040.000 14
15 3.040.001 - 3.240.000 15
16 3.240.001 - 4.390.000 16
17 4.390.001 - 5.540.000 17
18 5.540.000 - 6.690.000 18
19 6.690.001 - 7.840.000 19
20 7.840.001 - 8.990.000 20


Prisen pr. portion fastsættes af generalforsamlingen. I 2019 er prisen pr. kontingentfunktion på kr. 5.000,- ekskl. moms for den 1. portion, og for de efterfølgende portioner er prisen kr. 7.415,- ekskl. moms.

Uddybende kontingentforklaring findes i DANVAs Vedtægter §14 samt i Sidedokumentet: ”Kontingentstruktur”.

Alle stemmeberettigede medlemmer kan frivilligt indbetale bidrag til VUDP (Vandsektorens eget Udviklings- og DemonstrationsProgram).

Bidrag til VUDP er i 2019 på 1,1 øre pr. m3 pr. funktion.

Ansøgning om medlemskab

Selskaber, der opfylder betingelserne, kan ansøge om medlemskab ved at sende en e-mail til Edyta Christiansen på ec@danva.dk

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?