DANVA årsmøde 2016 - 29.jpg

Betingelser

(jf. DANVA Vedtægter §10)

Personer, som foreningen ønsker at hædre for enestående, fortjenstfuld og uegennyttig indsats for dansk vand- og/eller spildevandsforsyning, kan udnævnes til æresmedlemmer.

Æresmedlemmer er undtaget for kontingentbetaling.

DANVAs æresmedlemmer er:

  • Anders Bækgaard
  • Osvald Majland
  • Per Jacobsen
  • Tove Bakke Laursen